TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP SKM chce poprawić funkcjonalność w EN57-1737
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.08.2020 12:45:27
PKP SKM chce poprawić funkcjonalność w EN57-1737

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 z poprawą funkcjonalności na pojeździe EN57 – 1737.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 z poprawą funkcjonalności na pojeździe EN57 – 1737.

Zamawiający wymaga i zastrzega, że termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 70 i dłuższy niż 95 dni roboczych (do dnia 30 kwietnia 2021 r.) od dnia dostarczenia ezt do Wykonawcy w celu naprawy.

Oferty można składać do 18 września 2020 roku.

Kryteria oceny stanowią:

Cena 85 %;

Termin realizacji zamówienia – 5 %;

Okres gwarancji – 10 %.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) obsługę czwartego poziomu utrzymania ezt lub obsługę piątego poziomu utrzymania ezt lub dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto.

Ostatnia naprawa poziomu P4 jednostki EN57-1737 została wykonana przez ASO Mieczkowski.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP SKM
EN57