TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP PLK o perspektywach rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego. W tle 4 mln zł
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.10.2019 15:54:10
PKP PLK o perspektywach rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego. W tle 4 mln zł

Ponad 4 mln zł na określenie możliwości efektywnego rozwoju kolei we Wrocławiu przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ponad 4 mln zł na określenie możliwości efektywnego rozwoju kolei we Wrocławiu przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe.

Spółka podpisała umowy na studia wykonalności dla: Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz linii kolejowej na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór i Wrocław Świebodzki. Materiały umożliwią sprawny i efektywny rozwój sieci kolejowej na terenie wrocławskiej aglomeracji.

Blisko 1,5 mln zł przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Dokument pozwoli na rozpoznanie potrzeb w zakresie inwestycji na terenie aglomeracji wrocławskiej. Przewidziano uzyskanie danych o rozwiązaniach technicznych, gwarantujących odpowiednią przepustowość (liczbę kursujących pociągów) na liniach kolejowych oraz jak najlepszą dostępność do transportu kolejowego. Studium ma być "narzędziem" do planowania inwestycji po 2020 r.

W ramach studium będzie rozpatrywana m.in.: odbudowa stacji Wrocław Świebodzki, z ewentualną możliwością jej przebudowy jako stacji przelotowej; budowa połączenia kolejowego do lotniska we Wrocławiu; przeprowadzenie trasy linii kolei dużych prędkości przez wrocławski węzeł kolejowy, przebudowa wrocławskiej linii średnicowej, budowa bezkolizyjnych układów na linii średnicowej, celem oddzielenia ruchu regionalnego i dalekobieżnego; możliwość wykorzystania linii towarowych dla ruchu pasażerskiego. Wykonawcą studium jest firma BBF Sp. z o.o. z Poznania. Wartość umowy wynosi 1 490 tys. zł. Termin realizacji 34 m-ce  od podpisania umowy.

Studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór i Wrocław Świebodzki za ponad 2,5 mln zł ma na celu ustalenie niezbędnego zakres robót dla dostosowania linii do wymogów europejskiej sieci kolejowej TEN-T. Dokument umożliwi pozyskanie środków unijnych na rozwój trasy kolejowej w perspektywie 2021-27. Opracowanie obejmuje linie kolejowe należące do europejskiego korytarza transportowego na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Stadion – Wrocław Muchobór – Wrocław Kuźniki, oraz linie w obrębie Wrocławia. Wykonawcą jest konsorcjum, którego z liderem firmą WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji wynosi 16 miesięcy.

W ramach prac studialnych przewidziano konsultacje z samorządami i przewoźnikami w celu ustalenia wstępnych wariantów i prognoz rozwoju kolejowego ruchu pasażerskiego. Oba zadania będą finansowane ze środków własnych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wolę współpracy w zakresie działań dotyczących Wrocławskiego Węzła Kolejowego, w tym  pozyskania opracowania studyjnego, które określi kierunek rozwoju transportu kolejowego na terenie aglomeracji wrocławskiej wyraził list intencyjny podpisany w czerwcu br. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A., Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia. Sygnatariusze listu będą ze sobą współpracować na etapie opracowywania wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
dolnośląskie
Wrocław