TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP PLK nie planują budowy linii Będzin – Tychy
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.09.2018 10:01:44
PKP PLK nie planują budowy linii Będzin – Tychy (foto: PKP PLK)

Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że spółka nie planuje budowy nowej linii na odcinku Będzin – Tychy, natomiast w planach znajduje się budowa oddzielnych torów w celu odseparowaniaruchu aglomeracyjnego na istniejącym ciągu Będzin – Katowice.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że spółka nie planuje budowy nowej linii na odcinku Będzin – Tychy, natomiast w planach znajduje się budowa oddzielnych torów w celu odseparowaniaruchu aglomeracyjnego na istniejącym ciągu Będzin – Katowice.

A te, jak podał wiceminister Andrzej Bittel, obejmują:

na linii nr 1 dobudowę dwóch torów, a od Sosnowca Głównego przedłużenie linii 660 do włączenia się w linie 138 przed Katowicami Szopienicami; docelowo odcinek Będzin – Sosnowiec ma być ciągiem z układem czterotorowym, a Sosnowiec – Katowice Szopienice pięciotorowym,

na odcinku Katowice - Katowice Ligota planowana jest dobudowa dwóch torów, czyli będzie to odcinek czterotorowy, a od włączenia linii 141 do stacji Katowice Ligota odcinek sześciotorowy obejmujący linię 139, 656, 141.

Jednocześnie Bittel podał, że ogólna sytuacja projektu Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice (tzw. "E 65 Południe"), przedstawia się następująco: opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wraz z separacją ruchu regionalnego odcinka Będzin - Katowice Ligota jest objęte realizowanym obecnie zadaniem KPK nr 1.083 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze, na które zostało pozyskane dofinansowanie z CEF. W ramach projektu opracowywana jest dokumentacja dla odcinków Będzin – Katowice Ligota (loty A i A1), Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice (loty B, C i D).

Odcinek Katowice Ligota – Tychy nie jest objęty zadaniem, ze względu na protesty społeczne mieszkańców dzielnicy Katowice Podlesie oraz interpelacje poselskie związane ze zmianą przebiegu linii nr 139 na odcinku Katowice Podlesie – podg. Mąkołowiec – Tychy. W 2013 r. odcinek ten wyłączono ze Studium Wykonalności oraz dalszych prac projektowych.

W lutym 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z CEF robót budowlanych dla zakresu objętego dokumentacją. Dofinansowanie pozyskano jedynie dla lotu C (stacja Czechowice Dziedzice z przyległymi odcinkami). Realizacja robót budowlanych na odcinku Będzin – Katowice – Katowice Ligota – Tychy (w tym projektowanie dla odcinka Katowice Ligota – Tychy) przewidywana jest wstępnie w perspektywie finansowej 2021-2027. Ostateczna lista inwestycji przewidzianych do realizacji uwarunkowana jest dostępnością środków finansowych, co uzależnione jest również od decyzji dotyczących budowy nowych linii objętych uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której przewidywana jest budowa linii kolejowych od Centralnej Magistrali Kolejowej przez Węzeł Małopolsko – Śląski (w rejonie Olkusza) do Katowic oraz w kierunku Oświęcimia.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
Będzin
Tychy