TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP PLK dalej z PKP Energetyka. Przez 4 lata
- Opublikowano: 22.05.2019 15:28:25
PKP PLK dalej z PKP Energetyka. Przez 4 lata

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kolejną umowę na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w latach 2020-2023 z firmą PKP Energetyka.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kolejną umowę na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w latach 2020-2023 z firmą PKP Energetyka.

Kontrakt został zawarty na cztery lata. Umowa zapewni ciągłość kompleksowego utrzymania urządzeń sieci. PKP PLK podają, że zwiększy się niezawodność działań, m.in. wykonawca ma skrócić czas dojazdu do miejsc awarii. Takie rozwiązanie ograniczy czas i zakres zmian w podróży.

W ramach podpisanej umowy, PKP Energetyka będzie świadczyć m.in. całodobowy serwis awaryjny i obsługę techniczną, zapewniającą niezbędne wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej oraz warunki bezpiecznego wykonywania prac utrzymaniowych, które będzie realizowała grupa kapitałowa PKP Polskie Linie Kolejowe przy lub w pobliżu sieci trakcyjnej. Określono również warunki i zakres wykonywania oględzin sieci trakcyjnej, przeglądów okresowych, przejazdów inspekcyjnych w celu sprawdzenia parametrów sieci. Zapisy określają naprawy bieżące, wymianę wyeksploatowanych elementów sieci trakcyjnej. Przewidziane jest w umowie zabezpieczenie sieci preparatem przeciwoblodzeniowym w warunkach zimowych. Usługi będą świadczone przy wykorzystaniu pociągów sieciowych rozlokowanych w 66 bazach na terenie kraju.

Spółka podała, że zawarta umowa zapewni ciągłość kompleksowego utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej i dalszą poprawę ich jakości. Przewidziane w umowie działania skrócą czas dojazdu pociągów sieciowych do miejsc zdarzeń, a dzięki temu szybsze będzie usunięcie awarii i przywrócenie sprawności linii kolejowej dla ruchu pociągów.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej na podstawie umowy, w latach 2020-2023, nie przekroczy kwoty netto: 1 177 403 930,90 zł. Zawarcie mowy poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie "z wolnej ręki" oraz ogłoszeniem w dzienniku Unii Europejskiej o prowadzonym postępowaniu. Takie działanie było przewidziane już w umowie przedwstępnej zawartej w 2015 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
PKP Energetyka
sieć trakcyjna