TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity wybrały wykonawcę koncepcji przebudowy bocznicy w Zakopanem
InfoRail.pl - Opublikowano: 16.10.2020 12:45:17
PKP Intercity wybrały wykonawcę koncepcji przebudowy bocznicy w Zakopanem

Jest wykonawca dokumentacji przebudowy bocznicy PKP Intercity w Zakopanem.

PKP Intercity ogłosiły wyniki postępowania dotyczącego opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. "Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem".

W przedmiotowym Postępowaniu oferty ważne i podlegające rozpatrzeniu złożyło 5 oferentów.  Zostały one ocenione według jedynego kryterium oceny ofert - cena 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: SAFEGE S.A.S. Societe par Actions Simplifiee (spółka akcyjna uproszczona) - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Oferty ostateczne firm, które zakwalifikowały się do drugiego etapu otrzymały następującą ilość punktów:

1) SAFEGE S.A.S. Societe par Actions Simplifiee (spółka akcyjna uproszczona) - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce - 100,00

2) VOESSING POLSKA Sp. z o.o. - 95,94

3) ATLANT S.C. M.MATHEJA I K.ZIENĆ - 74,07

4) Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o. - 69,23

5) MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o. - 27,53


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Zakopane
PKP Intercity
bocznica