TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity szukają podwykonawcy nie tylko na Podkarpaciu ale też do Hrubieszowa
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.09.2018 09:08:08
PKP Intercity szukają podwykonawcy nie tylko na Podkarpaciu ale też do Hrubieszowa

PKP Intercity poszukują podwykonawcy, który będzie świadczył na rzecz spółki usługi przewozowe.

PKP Intercity poszukują podwykonawcy, który będzie świadczył na rzecz spółki usługi przewozowe.

Zamówienie obejmuje trzy trasy:

1) Rzeszów Główny - Zagórz - Rzeszów Główny (od 9.12.2018 r. do 19.6.2019 r. oraz od 2.9.2019 r. do 14.12.2019 r.);

2) Rzeszów Główny - Łupków - Rzeszów Główny (od 20.6.2019 r. do 1.9.2019 r.);

3) Rzeszów Główny- Hrubieszów Miasto - Rzeszów Główny (od 9.12.2018 r. do 14.12.2019 r.).

Przypomnijmy, że dotychczas usługa taka wykonywana jest przez SKPL Cargo.

O zamówienie może ubiegać się podmiot, który:

a) dysponuje nie mniej niż trzem pojazdami posiadającymi ważne świadectwo lub zezwolenie dopuszczające tabor do eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski wykorzystywanej na potrzeby realizacji zamówienia, jak również świadectwa sprawności technicznej, ważną dokumentację paszportową TDT, w tym:

a) 1 pojazd zapewniający w klasie drugiej co najmniej 150 miejsc siedzących;

b) 2 pojazdy zapewniające w klasie drugiej co najmniej co najmniej 50 miejsc siedzących (każdy).

2) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj.

a) co najmniej 4 maszynistami posiadającymi uprawnienia niezbędne do obsługi pociągów tj.: licencję maszynisty i świadectwo maszynisty,

b) co najmniej 8 kierownikami pociągu realizującymi czynności ruchowe,

3) wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie przewozu osób o wartości netto nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Oferty można składać do 15 października 2018 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Rzeszów
Łupków
Hrubieszów