TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity ruszają z doposażeniem EU44
InfoRail.pl - Opublikowano: 03.07.2019 09:44:33
PKP Intercity ruszają z doposażeniem EU44

PKP Intercity ogłosiły przetarg na dostawę, zabudowę, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44.

PKP Intercity, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosiły przetarg na dostawę, zabudowę, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44 wraz z utrzymaniem.

Wykonawca musi dostarczyć urządzenia ETCS zgodnie ze specyfikacjami systemowymi UNISIG SUBSET-026 (SRS wersja 2.3.0d) oraz zagwarantować również, że system będzie umożliwiał aktualizacje związane ze zmianami wynikającymi z przepisów lub doświadczeń związanych z eksploatacją systemu a ogłoszonych przez ERA (European Railway Agency). Hardware oferowanego do zainstalowania systemu ERTMS/ETCS powinien umożliwiać późniejszą aktualizację systemu do wersji Baseline 3, co nie wyklucza ewentualnej konieczności wymiany niektórych podzespołów zamontowanych w ramach umowy.

Przedmiot zamówienia w zakresie w zakresie dostarczenia, zabudowy, uruchomienia oraz wdrożenia do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu SIEMENS ES 64 U4 "Husarz" eksploatowanych przez "PKP Intercity" S.A. zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia w zakresie usługi utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego protokołu odbioru końcowego dotyczącego danej lokomotywy lub uznania go za podpisany zgodnie z umową, liczony dla każdego kompletu odrębnie, dla 10 urządzeń ETCS.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, zabudował oraz uruchomił urządzenia pokładowe ERTMS/ETCS poziomu 2 i uzyskał ich dopuszczenie do eksploatacji na co najmniej 5 pojazdach trakcyjnych. Przez pojazd trakcyjny zamawiający rozumie pojazd kolejowy posiadający własny napęd.

Oferty można składać do 2 sierpnia 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
EU44