TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity ogłaszają kolejny wagonowy przetarg. Modernizacja Z1A/Z1B/ Z1B PRM
InfoRail.pl - Opublikowano: 29.05.2020 09:45:16
PKP Intercity ogłaszają kolejny wagonowy przetarg. Modernizacja Z1A/Z1B/ Z1B PRM

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM.

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części:

Część 1 – obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A.

Część 2 – obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B.

Część 3 – obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnym oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

W każdej części postawiono następujące wymagania:

Zamawiający wymaga wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania Przeglądu po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów każdego z wagonów.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.

Wykonanie Przeglądu każdego z wagonów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).

Kryteria wyboru stanowią:

Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę - Waga: 10

Termin wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu - Waga: 10

Cena - Waga: 80

Wymagane jest doświadczenie.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż:

a) dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – 2 wagonów osobowych;

b) dla części nr 2 przedmiotu zamówienia – 6 wagonów osobowych;

c) dla części nr 3 przedmiotu zamówienia – 2 wagonów osobowych.

Oferty można składać do 3 lipca 2020 roku.

Poprzednie podejście do modernizacji wagonów tego typu zakończyło się niepowodzeniem. Nie złożono ofert.

Wagony serii Z1 i ZB PKP Intercity wykorzystują w składach pociągów EIC.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wagon
PKP Intercity
P5