TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity inwestują: 183 wagony, 26 lokomotyw i pojazd techniczne
InfoRail.pl - Opublikowano: 04.04.2018 11:37:38
PKP Intercity inwestują: 183 wagony, 26 lokomotyw i pojazd techniczne

PKP Intercity podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie projektu "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity". Spółka otrzyma 402 mln zł dofinansowania.

PKP Intercity podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie projektu "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity". Spółka otrzyma 402 mln zł dofinansowania.

Pozyskane w ramach konkursu środki są elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Wartość całego projektu "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity" to 990,4 mln zł. Komisja Oceny Projektów w CUPT, które organizowało konkurs o środki unijne, przyznała dofinansowanie w wysokości 402 mln zł, uznając, że zgłoszony przez PKP Intercity projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru. W jego ramach przewoźnik planuje modernizację 183 wagonów oraz 20 lokomotyw elektrycznych. Unowocześniony tabor będzie mógł osiągać prędkość co najmniej 160 km/h. Projekt zakłada także modernizację 6 lokomotyw spalinowych do prowadzenia prac manewrowych na stacjach i bocznicach oraz zakup 6 pojazdów szynowo-drogowych do prowadzenia prac manewrowych na terenie stacji postojowych. Ponadto, w ramach programu zrealizowana zostanie modernizacja bocznic kolejowych mająca na celu usprawnienie procesów utrzymania taboru oraz poprawę bezpieczeństwa (np. instalacja systemu monitoringu CCTV na stacjach Gdynia Grabówek i Kraków Główny Zachód). PKP Intercity planuje także budowę myjni na terenie stacji postojowych Kraków Główny Zachód i Wrocław Główny.

Kolej cieszy się coraz większą popularnością. Duży wpływ na to, że Polacy coraz chętniej podróżują pociągami ma stale unowocześniany tabor, z którego korzystają podróżni, a także bezpieczeństwo i komfort, jaki zapewnia PKP Intercity. Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pomoże PKP Intercity zrealizować kolejne inwestycje, które finalnie będą mieć wpływ na dalszą poprawę komfortu podróżowania – zapewnia Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PKP Intercity realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii spółki, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsza poprawa doświadczeń pasażerów. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.

Kompleksowy program inwestycyjny Grupy PKP, realizowany na niespotykaną jak dotąd w historii polskiej kolei skalę, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług na każdym etapie podróży: nowoczesne dworce, krótsze czasy przejazdu dzięki modernizowanym liniom, komfortowe pociągi. Głównym motorem tego programu są właśnie środki unijne, które skutecznie pozyskujemy i efektywnie wydatkujemy – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A. – Skala realizowanego programu możliwa jest dzięki polityce polskiego rządu, który dostrzega oraz aktywnie wspiera rozwój i podnoszenie konkurencyjności kolei w naszym kraju – dodaje,

Celem realizowanego przez nas największego w historii PKP Intercity programu inwestycyjnego jest coraz lepsza jakość podróżowania. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom po 2023 roku blisko 80 proc. uruchamianych przez nas połączeń będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru. Na programie skorzystają wszyscy pasażerowie, ponieważ tabor PKP Intercity będzie dostosowany do potrzeb różnych grup pasażerów – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych istnieje od 2007 r. Pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej, CUPT odpowiada za nabór i ocenę projektów oraz proces udzielania i rozliczania dotacji w sektorze transportu w programach operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Polska Wschodnia (POPW), a także w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF). Jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu ds. transportu – zarządzającą funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, śródlądowego, intermodalnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań CUPT należą:

• wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

• opracowywanie, wdrażanie i rozwój rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych;

• wspieranie beneficjenta od momentu złożenia tzw. deklaracji lub podpisania pre-umów (w przypadku projektów kluczowych), aż po całkowite rozliczenie projektu.

Moment podpisania umowy o Unijne dofinansowanie to dla nas duża satysfakcja, ale również początek kolejnego etapu, dalszego wspierania Beneficjenta w realizacji projektu. Przed PKP Intercity duże, historyczne wyzwanie. Jestem przekonany, że zakończy się ono sukcesem, który jeszcze bardziej zachęci polskie społeczeństwo do podróży kolejami - mówi Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
tabor
wagon
CUPT
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.