TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity chcą zmodernizować dziewięć lokomotyw SM42
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.03.2018 10:39:06
PKP Intercity chcą zmodernizować dziewięć lokomotyw SM42

PKP Intercity ponownie ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42.

PKP Intercity ponownie ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42.

Zamawiający wymaga także przeszkolenia w zakresie ich obsługi, a także dostawy wyprawki.

Ponadto wymaga: udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonaną naprawę wraz z modernizacją, a także rękojmi, przez okres minimum 36 miesięcy, naprawy wraz z modernizacją każdej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych oraz wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszej lokomotyw w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych.

Oferty można składać do 23 kwietnia 2018 roku. Kryteria wyboru to:

Kryterium jakości - Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę wraz z modernizacją - Waga: 25

Kryterium jakości - Współczynnik dostępności - Waga: 5

Kryterium kosztu - Cena za wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednej lokomotywy- Waga: 70.

Zamówienie jest podzielone na dwie części, w pierwszej 5, w drugiej zaś 4 lokomotywy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 2 lokomotyw spalinowych serii SM42 w każdej części.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał naprawę (naprawy) lub dostawy (dostawę) nie mniej niż:

1) dla części 1 – 2 lokomotyw spalinowych;

2) dla części 2 – 2 lokomotyw spalinowych.

W poprzednim przetargu przewoźnik na ten cel chciał przeznaczyć 46.494.000,00 zł brutto bez prawa opcji i 67.158.000,00 zł brutto z prawem opcji. Newag, który jako jedyny złożył ofertę, wycenił swoje usługi na odpowiednio 59.999.400,00 zł oraz 86.665.800,00 zł brutto. Dało to kwotę 6.666.600,00 zł brutto za jedną lokomotywę. Newag zaoferował też 42 miesiące gwarancji oraz 95% współczynnik dostępności. Ostatecznie do podpisania umowy nie doszło. Jak będzie teraz?Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SM42
PKP Intercity
przetarg
P5
modernizacja