TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity chcą zmodernizować 13 manewrówek
InfoRail.pl - Opublikowano: 05.12.2018 12:29:12 1 komentarz
PKP Intercity chcą zmodernizować 13 manewrówek

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 13 lokomotyw spalinowych serii SM42.

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 13 lokomotyw spalinowych serii SM42.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

1. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 6 lokomotyw serii SM42;

2. Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 7 lokomotyw serii SM42.

Prace mają być realizowane w ramach Projektu "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A." oraz Projektu "Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.".

W obu przypadkach oferty można składać do 8 stycznia 2019 roku.

Kryteria wyboru stanowią:

Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę wraz z modernizacją - Waga: 25

Współczynnik dostępności - Waga: 5

Cena za wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednej lokomotywy - Waga: 70.

Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonaną naprawę wraz z modernizacją, a także rękojmi, przez okres minimum 36 miesięcy.

Naprawa wraz z modernizacją każdej lokomotywy powinna zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że naprawa pierwszej lokomotywy powinna być wykonana w terminie nie dłuższym niż 360 dni kalendarzowych.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał naprawę (naprawy) lub dostawy (dostawę) nie mniej niż:

1) dla części 1 - 2 pojazdów trakcyjnych;

2) dla części 2 - 2 pojazdów trakcyjnych.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
SM42
P5
  • Jakub Jakub – 05.12.2018

    To 13 czy 14?

  • DarekP – 06.12.2018

    Mnie się wydaje, że redakcja coś pokręciła. W omawianym projekcie przewidziano modernizację 6 sztuk SM42, co by odpowiadało zadaniu nr 1. A zadanie numer 2 to projekt "Przyspieszamy komfortowo".

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !