TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP CARGO zabezpieczy lokomotywy dla PKP PLK
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.01.2020 10:45:43
PKP CARGO zabezpieczy lokomotywy dla PKP PLK

PKP PLK zawarły z PKP CARGO umowę dotyczą usługi trakcyjnej związanej z zabezpieczeniem lokomotyw wraz z drużynami trakcyjnymi dla celów utrzymaniowo-naprawczych i awaryjnych w latach 2020–2021.

PKP PLK zawarły z PKP CARGO umowę dotyczą usługi trakcyjnej związanej z zabezpieczeniem lokomotyw wraz z drużynami trakcyjnymi dla celów utrzymaniowo-naprawczych i awaryjnych w latach 2020–2021.

Wartość zamówienia to 16 000 000.00 PLN netto. Zostało ono udzielone w trybie bezprzetargowym.

PKP Polskie Linie Kolejowe jako zarządca infrastruktury kolejowej jest odpowiedzialny między innymi za utrzymanie przejezdności zarządzanych linii kolejowych, które obejmuje:

1) prowadzenie pociągów utrzymaniowo-naprawczych i próbnych;

2) wykonywanie pracy manewrowej;

3) pozostawanie w pogotowiu do wykonywania ww. czynności;

4) przejazdy lokomotyw luzem do i z obsługi pociągów objętych przedmiotem Umowy;

5) prowadzenie pługów odśnieżnych, zespołów odśnieżnych, wagonów do wywózki śniegu;

6) usuwanie oblodzeń (przecieraniu) przewodów jezdnych sieci trakcyjnej, przeprowadzaniu jazd patrolowych przejezdności linii kolejowych w ekstremalnych warunkach pogodowych(atmosferycznych), np. obfitych opadów śniegu;

7) prowadzenie pociągów pomiarowych;

8) prowadzenie składów zespołów (pociągów) kolejowego ratownictwa technicznego;

9) prowadzenie pociągów zastępczą trakcją spalinową (przeciąganie);

10) usuwanie nagłych utrudnień eksploatacyjnych będących przyczyną zablokowania linii kolejowych, wynikających z nieprzewidzianych uszkodzeń infrastruktury kolejowej, spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, złośliwymi chuligańskimi i lekkomyślnymi działaniami osób postronnych.

Do wykonywania powyższych zadań niezbędne są pojazdy trakcyjne w postaci lokomotyw spalinowych i elektrycznych. PKP Polskie Linie Kolejowe nie posiadają lokomotyw oraz drużyn trakcyjnych (maszynistów) niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, brak tych pojazdów skutkuje potrzebą ich wynajmu wraz z obsługą.

Z informacji opublikowanej na stronie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) (stan na 26.6.2019 r.) wynika, że 77 podmiotów gospodarczych posiada aktywne licencje na świadczenie usług trakcyjnych, w tym 19 podmiotów gospodarczych posiada aktywne licencje na wykonywanie przewozów kolejowych osób i przewozów kolejowych rzeczy. Jednak tylko PKP CARGO S.A. posiada wszystkie niezbędne licencje na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia. Zakłady PKP Cargo S.A. rozmieszczone są na terenie całej Polski, a lokomotywy tego przewoźnika poruszają się po liniach kolejowych zarządzanych przez naszą Spółkę i w związku z tym są w stanie zapewnić usługi trakcyjne na wszystkich liniach kolejowych, co szczególnie ważne jest w przypadku świadczenia usług dla Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie oraz Centrum Diagnostyki w Warszawie (zakłady te działają na terenie całego kraju).

Wykonawca posiada lokomotywy spalinowe i elektryczne o mocy zapewniającej poprawne świadczenie wymaganych usług. Oprócz tego posiada lokomotywy spalinowe ze sprzęgami typu SA-3 przystosowane do współpracy z pługami odśnieżnym typu SDP-M posiadającymi również sprzęgi typu SA-3. PKP Cargo S.A. świadczy usługi trakcyjne dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od czasu powstania Spółki. Zamówienia udzielane były w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami Ustawy.

Podane wyżej przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wyczerpują przesłanki formalne i potwierdzają, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jedynym wykonawcą mogącym zrealizować zamówienie, przedmiotem którego są usługi trakcyjne związane z zabezpieczeniem lokomotyw wraz z drużynami trakcyjnymi dla celów utrzymania infrastruktury kolejowej, nadzoru, przeprowadzenia badań i usuwania awarii w okresie od godziny 00.00 dnia 1 stycznia 2020 r. do godziny 24.00 dnia 31 grudnia 2021 r., na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiającego, jest PKP Cargo S.A. i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

 Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP CARGO
lokomotywa
PKP PLK
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.