TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP CARGO kupuje pięć lokomotyw wielosystemowych
InfoRail.pl - Opublikowano: 16.04.2020 15:15:38
PKP CARGO kupuje pięć lokomotyw wielosytemowych

PKP CARGO ogłosiły przetarg na dostawę pięciu lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych.

PKP CARGO ogłosiły przetarg na dostawę pięciu lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych.

W ramach zamówienia Wykonawca zobligowany będzie nie tylko do dostawy 5 lokomotyw, ale również do dostarczenia niezbędnej dokumentacji, dostawy zestawu awaryjnego, uzyskania homologacji, przeprowadzenia szkolenia, dostawy oprogramowania, licencji, oznakowania lokomotyw, świadczenia usług utrzymania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków, poprzez zakup nowego taboru do przewozów intermodalnych. Ponadto projekt przyczyni się do promocji transportu intermodalnego oraz przede wszystkim do przeniesienia części transportu drogowego na kolej, co spowoduje zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska.

Lokomotywy powinny być dostarczone wg harmonogramu:

1) luty 2022 r. - 2 lokomotywy

2) marzec 2022 r. - 2 lokomotywy

3) kwiecień 2022 r.  - 1 lokomotywa,

przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy lokomotyw w terminach wcześniejszych, niż wskazane w powyżej, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku z brakiem zgody Zamawiającego na wcześniejszy termin dostaw lokomotyw przez Wykonawcę.

Nie jest możliwa zmiana (wydłużenie) terminu dostaw lokomotyw po, wskazanym w umowie, terminie dostawy ostatniej lokomotywy. Konieczność zmiany końcowego terminu dostawy lokomotyw może być spowodowana jedynie siłą wyższą, zdefiniowaną jako nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia i pozostające pod kontrolą stron, sytuacje i zdarzenia, takie w szczególności jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia, której wystąpienie ma wpływ na stan techniczny lokomotywy lub realizację niniejszej umowy, a zmiana końcowego terminu dostawy nie będzie prowadziła do zmiany charakteru umowy.

Oferty można składać do 28 maja 2020 roku.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych poniżej:

1. Cena - waga 80%;

2. Współczynnik gotowości technicznej - waga 10%;

3. Współczynnik niezawodności - waga 10%.

Jakie lokomotywy?

PKP CARGO chce kupić lokomotywy wielosystemowe, z dopuszczeniem do ruchu w Polsce, Austrii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Muszą być wyposażone w systemy zasilania: 3 kV DC, 15kV 16 2/3 Hz AC oraz 25kV 50 Hz AC. Wymagany współczynnik niezawodności nie może być niższy niż 0,96 dla każdej lokomotywy a dla wszystkich 0,97.

Wraz z pierwszą lokomotywą trzeba będzie dostarczyć zestaw antyawaryjny z częściami i podzespołami. W cenie trzeba będzie wykonać pierwszą naprawę P4.

Lokomotywy mają zostać dostarczone do zakładu Poznań – Franowo.

Wymagana jest 36-miesięczna gwarancja na całą lokomotywę.

Prędkość wymagana to 125 km/h.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP CARGO
lokomotywa