TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej Ciuchcia Expres Ponidzie
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.06.2020 16:45:04
Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej Ciuchcia Expres Ponidzie

Województwo świętokrzyskie, powiaty: jędrzejowski, pińczowski i gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno oraz Kije będą współpracowały przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie.

Województwo świętokrzyskie, powiaty: jędrzejowski, pińczowski i gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno oraz Kije będą współpracowały przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie.

Dziś (8 czerwca) w Pińczowie podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej "Ciuchcia Expres Ponidzie" sp. z o. o. samorządy podpisały List intencyjny w tej sprawie. Ze strony samorządu województwa dokument sygnowali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Listu intencyjnego pomiędzy województwem świętokrzyskim, powiatem jędrzejowskim, powiatem pińczowskim, gminą Jędrzejów, gminą Pińczów, gmina Imielno oraz gminą Kije w celu zainicjowania przez Strony działań zmierzających do nawiązania współpracy dotyczącej realizacji zadania własnego województwa świętokrzyskiego pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie".

Po przeprowadzeniu likwidacji Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej "Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o. o., kolejka wąskotorowa zostanie przejęta  przez samorząd województwa przy współfinansowaniu przez samorządy, dotychczasowych wspólników Spółki. Prowadzenie kolejki ma zostać powierzone Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.  Kolejka będzie funkcjonować na trasie Jędrzejów – Umianowice - Pińczów. 

- Żywię taką nadzieję, że podpisując dziś ten list intencyjny uratujemy w ten sposób kolejkę wąskotorową, choć nie jest to zadanie proste i będzie wymagało nakładów – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

- To historyczna chwila, bowiem od ponad 100 lat funkcjonowania, kolejka dawała wielką szansę dla tej części ziemi świętokrzyskiej, dostarczając różne towary i materiały. Stoimy na stanowisku, że musimy podjąć zdecydowane działania, które umożliwią rozwój kolejki już o charakterze turystycznym. Cieszę się, że ponad roczne ustalenia możemy dziś zwieńczyć podpisaniem listu intencyjnego – dodał członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Celem podpisanego dokumentu jest organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej poprzez połączenie zrewitalizowanej i dostosowanej do dzisiejszych standardów historycznej infrastruktury kolejki wąskotorowej z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W całokształt tych działań wpisuje się także budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej wraz z zapleczem edukacyjno-technicznym w przepięknym i malowniczym terenie, obejmującym obszary Natura 2000 i Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w Umianowicach, gm. Kije. W Ośrodku prowadzona będzie edukacja przyrodnicza w postaci zajęć teoretycznych i warsztatowych. Do dyspozycji uczestników będzie nowoczesny, w pełni wyposażony i przyjazny dla środowiska obiekt edukacyjno-szkoleniowy oraz szereg atrakcji w terenie w postaci gospodarstwa ze zwierzętami, wolierów dla ptaków, uprawy roślin czy ścieżek edukacyjnych. W ramach edukacji będą odbywać się m.in. prelekcje, warsztaty tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zielone szkoły, konferencje, szkolenia, pikniki i festyny.

Z postępem prac na budowie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w Umianowicach zapoznali się marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

- Dzisiaj widzimy, że projekt zaczyna się materializować, część budowli wychodzi z ziemi. Projekt związany jest nie tylko z Centrum Edukacji Przyrodniczej, ale również z renaturyzacją śródlądowej delty rzeki Nidy, gdzie na ponad 200 ha będziemy przywracać to środowisko do jego pierwotnego kształtu – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

- Ponidzie ma niezwykłe walory przyrodnicze i to miejsce, które powstanie niech będzie wiodącym w naszym województwie – dodał Marek Jońca.

Na realizację projektu Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach uzyskał dofinansowanie z RPO WŚ na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych - 15 mln 181 tys. zł i WFOŚiGW w Kielcach - 177 tys. zł. (UMWŚ)Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
świętokrzyskie
wąskotoróka