TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa Newag Dragon 2 z zezwoleniem [FILM]
- Opublikowano: 09.12.2018 12:19:46
Pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa Newag Dragon 2 z zezwoleniem

Lokomotywa Dragon 2 produkowana przez Newag S.A. otrzymała pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jako lokomotywa w pełni zgodna z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, wyposażona w europejski system bezpieczeństwa kolejowego.

Lokomotywa Dragon 2 produkowana przez Newag S.A. otrzymała pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jako lokomotywa w pełni zgodna z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, wyposażona w europejski system bezpieczeństwa kolejowego.

Zezwolenie zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Dragon 2 jest pierwszą w Europie sześcioosiową lokomotywą w pełni zgodną z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. W lokomotywie zabudowano przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%.

Loko­mo­tywa Dra­gon 2wyko­rzy­stuje naj­no­wo­cze­śniej­sze, nie­za­wodne tech­no­lo­gie które zapew­niają wysoki komfort pracy maszy­ni­sty. Głów­nym atu­tem Dra­gona 2jest bar­dzo duża siła pocią­gowa, która wpołą­cze­niu zdużą masą loko­mo­tywy, efek­tyw­nym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym oraz napę­dem na każdą oś, umoż­li­wia pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych.

Nabywcą pierwszych lokomotyw jest największy polski kolejowy operator logistyczny PKP Cargo S.A. w ramach zawartej umowy dostawy trzech lokomotyw tego typu.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
lokomotywa
PKP CARGO
Dragon2
 • Wuzel Grzegorz – 09.12.2018

  Fajna 🙂

 • Piotr Grzybek – 09.12.2018

  I co z tego?Jak lokomotywy z Pkp Cargo to chyba najbardziej zaniedbany tabor ktory porusza sie po naszych torach.Rozumiem,ze przeznaczenie ich jest do ciezkiej eksploatacji,ale czy tak trudno to np.umyc?!Proponuje,by nowy tabor Actow dotarl do nich totalnie uswiniony....

 • Wojtek Wiesiołek – 09.12.2018

  Fajna.

 • Krzysztof Pogłódek – 11.12.2018

  A jest barek i przedział sypialny?

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !