TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PESA z umową w Wielkopolsce
InfoRail.pl - Opublikowano: 26.02.2018 11:10:52
PESA z umową w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z PESĄ na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014, eksploatowanego przez Koleje Wielkopolskie.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z PESĄ na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014, eksploatowanego przez Koleje Wielkopolskie.

Zamówienie obejmuje także:

1) udzielenie gwarancji na pojazd, oprogramowanie i dokumentację techniczną;

2) opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej;

3) udzielenie licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Zamawiający wymaga, aby czynności P4 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania nr 218Ma/Md 0130-4 znajdującą się do wglądu u Użytkownika pojazdu tj. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Co ważne, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

1) demontaż elementów, podzespołów i zespołów z pojazdu;

2) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla wózków;

3) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla zestawów kołowych;

4) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla hamulca i układu pneumatycznego;

5) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla silników spalinowych i przekładni osiowych;

6) wykonanie prac modernizacyjnych;

7) montaż układów, zespołów, podzespołów i elementów w pojazdach.

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 192 800.00 PLN netto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SA132
PESA
Koleje Wielkopolskie
P4