TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PESA wykona przegląd SA134-022
InfoRail.pl - Opublikowano: 28.08.2019 10:57:30
PESA wykona przegląd SA134-022

Podkarpacki Oddział Przewozów Regionalnych opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante dotyczące wykonania przeglądów z drugiego poziomu utrzymania (PU2-1, PU2-2) autobusu szynowego serii SA134-022.

Podkarpacki Oddział Przewozów Regionalnych opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante dotyczące wykonania przeglądów z drugiego poziomu utrzymania (PU2-1, PU2-2) autobusu szynowego serii SA134-022.

Jako wykonawcę prac wskazano w nim producenta jednostki – bydgoską PESĘ. W uzasadnieniu czytamy, iż w związku z podpisaną w dniu 28.10.2016 r. przez Samorząd Województwa Podkarpackiego umową PSC "o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich", Zarząd Województwa Podkarpackiego udostępnił do realizacji przewozów własne autobusy szynowe. Zasady udostępniania (użyczenie, dzierżawa) pojazdów własności Województwa Podkarpackiego zostały określone w Aneksie do umowy i nakładają m.in. na Oddział Podkarpacki konieczność wykonywania i ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych wynikających z Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) dla poziomów 1, 2 i 3 utrzymania. Ponadto dla pojazdów tych będących w okresie gwarancji właściciel zobowiązuje użytkownika do przestrzegania warunków gwarancyjnych łącznie z wykonywaniem roszczeń z tego tytułu. Z warunków gwarancyjnych ww. autobusu szynowego (SA134-022) dostarczonych przez ZNTK Mińsk Mazowiecki wynika jednoznacznie, że utrzymanie gwarancji wymaga wykonywania przeglądów okresowych przez Serwis Producenta, którym jest na obecną chwilę PESA Bydgoszcz - jedyny podmiot mający nadane przez Producenta uprawnienia do ich wykonywania. W przypadku niewykonania tych przeglądów technicznych we wskazanym terminie nastąpi utrata własności eksploatacyjnych oraz zagrożenie wykonania przez Oddział Podkarpacki umowy PSC. Jednym z warunków gwarancji jest zapis, iż "warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przeglądów i napraw pojazdu przypadających w okresie gwarancyjnym, w odstępach czasu wyznaczonych w DSU, w przedsiębiorstwach posiadających pozytywna opinie Wykonawcy w zakresie konserwacji i utrzymania pojazdu". Zgodnie z pismami przesłanymi przez producenta pojazdu ZNTK Mińsk Mazowiecki, jedynym podmiotem który uzyskał autoryzację i jest uprawnionym do wykonywania przeglądów jest PESA Bydgoszcz. Spółka "Przewozy Regionalne" stwierdza, że nie miała wpływu na postanowienia umowy i gwarancji pomiędzy producentem pojazdu i właścicielem pojazdu Województwem Podkarpackim, a w związku z realizacją umowy PSC jest obowiązana utrzymywać ten pojazd. Dodaje też, że nie ma żadnego wpływu na treść umowy pomiędzy Producentem, a Województwem Podkarpackim. Nie zastosowanie się do powyższych warunków i zlecenie wykonania przeglądu innemu podmiotowi niż wynika to z warunków gwarancji, może spowodować utratę gwarancji i narazić Spółkę na znaczne straty finansowe.

Szkoda, że Spółka nie dostrzega, że gdyby Urząd Marszałkowski nie przekazał jej pojazdów nie miałaby czym realizować przewozów, które ma wykonywać na mocy zawartej umowy PSC…Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Podkarpackie
SA134
PESA