TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PESA i ZNTK wykonają modernizację wielkopolskich Elfów. Bez przetargu
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.06.2018 10:19:41
PESA i ZNTK wykonają modernizację wielkopolskich Elfów. Bez przetargu

Województwo Wielkopolskie podpisało z PESĄ i ZNTK Mińsk Mazowiecki umowę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76.

Województwo Wielkopolskie podpisało z PESĄ i ZNTK Mińsk Mazowiecki umowę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac modernizacyjnych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych: EN76-031, EN76-032, EN76-033, EN76-034, EN76-035, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wraz z:

1) udzieleniem gwarancji na pojazdy, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną;

2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej,

3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Wartość zamówienia to 16 250 000.00 PLN netto.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca oprócz zakresu przewidzianego w DSU wykonał w każdym ezt w ramach P4 następujące czynności:

1) wymiana wszystkich tarcz hamulcowych;

2) gruntowny przegląd sieci LAN i routerów brzegowych w warstwie sprzętowej i programowej z uwzględnieniem redundancji wraz z:

a) wymianą uszkodzonych urządzeń,

b) doposażeniem w moduł translacji i transmisji sygnałów CAN po LAN oraz wystawieniem ramek do serwera bazodanowego Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.,

c) przekazaniem pełnej dokumentacji sieci z poświadczeniami dostępowymi do urządzeń ją tworzących (przełączniki, routery) i podłączonych oraz raportu z dokonanego przeglądu,

d) przekazaniem dokumentacji dotyczącej transmitowanych informacji;

3) wykonanie badań dozorowych zbiorników powietrza przez Transportowy Dozór Techniczny w następującym zakresie:

a) badanie wewnętrzne,

b) badanie zewnętrzne,

c) próba szczelności;

4) naprawa automatów biletowych w następującym zakresie:

a) wymiana: wyróżniacza monet, smarthoppera, zasilacza, akumulatora zasilania awaryjnego i komputera tj. jednostki centralnej (nowy komputer musi posiadać gniazdo USB z możliwością zabezpieczenia wtyczek przed wypadnięciem),

b) wymiana oprogramowania na korzystające z modułu cenowego Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., dające możliwość edycji, włączania i wyłączania ofert, zniżek, listy Związku Pracodawców Kolejowych (nowe oprogramowanie nie może posiadać mniejszej funkcjonalności niż obecne);

Zakres prac modernizacyjnych dla każdego pojazdu:

1) modernizacja systemu informacji pasażerskiej;

2) modernizacja systemu monitoringu;

3) montaż rolet okiennych w przedziałach pasażerskich;

4) wydzielenie miejsca dla obsługi pokładowej pociągu;

5) montaż odświeżaczy powietrza w przedziałach pasażerskich;

6) modernizacja szaf międzyczłonowych;

7) modernizacja układu elektrycznego;

8) modernizacja systemów w kabinie maszynisty;

9) modernizacja kabin WC;

10) modernizacja podzespołów zewnętrznych;

11) modernizacja systemów trakcji wielokrotnej.

Zgodnie z ustawą PZP zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac moderniz. dla 5. elektr. zespołów trakcyjnych serii EN76" poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do DUUE. Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki", za cenę 20 602 500,00 PLN. Wobec powyższego w dniu 8 listopada 2017 r. zawarto umowę z wybranym konsorcjum firm. Zamówienie realizowane jest należycie, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Mając na uwadze rosnące potrzeby w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych w województwie wielkopolskim oraz obowiązki jakie nakłada na zamawiającego ustawa o publicznym transporcie zbiorowym a także DSU pojazdów kolejowych, konieczne jest wykonanie czynności 4 poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76-031, EN76-032, EN76-033, EN76-034 i EN76-035. Wykonanie czynności 4 poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych ww. pojazdów zgodne będzie z zakresem zamówienia podstawowego. Realizacja zamówienia umożliwi eksploatację ww. ezt-ów przez kolejne lata oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, a także poprawi standard techniczny pojazdu kolejowego – czytamy w uzasadnieniu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ezt
Elf
Koleje Wielkopolskie
PESA
ZNTK Mińsk Mazowiecki