TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PESA i Newag chcą dostarczyć tabor dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
InfoRail.pl - Opublikowano: 03.12.2018 13:03:56
PESA i Newag chcą dostarczyć tabor dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Zgodnie z przypuszczeniami w przetargu na tabor dla województwa podkarpackiego wystartowało dwóch producentów: PESA i Newag.

Zgodnie z przypuszczeniami w przetargu na tabor dla województwa podkarpackiego wystartowało dwóch producentów: PESA i Newag.

Zamówienie obejmuje zakup taboru wraz z usługą serwisowo – utrzymaniowo – naprawczą i zostało podzielone na dwie części:

Część 1 - Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 8 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji trójczłonowej, zwanych w dalszej części EZT, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów w przedziale 300-500 km (przy założeniu rocznego rozliczania). Tu oferty złożyli:

PESA – 153.996.000,00 zł brutto, 3,57 zł brutto za 1 pockm obsługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, 132 miejsca siedzące, 120 miesięcy gwarancji, 3.690.000,00 zł za symulator, 615.000 zł za przyrządy niezbędne do wykonania naprawy P3,

Newag – 157.341.600,00 zł brutto, 3,69 zł brutto za 1 pockm obsługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, 128 miejsc siedzących, 120 miesięcy gwarancji, 2.509.200,00 za symulator oraz 184.623,00 zł za przyrządy niezbędne do wykonania naprawy P3.

Przedmiotem zamówienia w zakresie opcjonalnym jest:

1) dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy,

2) dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należyte świadczenie Obsługi Pojazdów do poziomu utrzymania P3 włącznie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (dalej DSU), oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Operatora z zakresu obsługi tego wyposażenia,

3) dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, stacjonarnego symulatora jazdy wraz z jego instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i pięcioletnim upgrade (systemu wraz z aktualizacją tras). Symulator powinien odpowiadać wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą Zaplecza Technicznego PKA - punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem na terenie stacji kolejowej Rzeszowie - Staroniwa.

Część 2 - Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym, zwanymi w dalszej części autobusami szynowymi lub pojazdami, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów w przedziale 300 - 500 km (przy założeniu rocznego rozliczania).

Tu została złożona tylko jedna oferta, z firmy Newag, która zaproponowała kwotę 36.162.000,00 zł brutto, stawkę 4,08 zł brutto za 1 pockm obsługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, 105 miejsc siedzących, 184.632,00 zł za przyrządy niezbędne do wykonania naprawy P3 oraz 60 miesięcy gwarancji.

Przedmiotem zamówienia w zakresie opcjonalnym jest:

1) dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego,

2) dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należyte świadczenie Obsługi Pojazdów do poziomu utrzymania P3 włącznie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (dalej DSU), oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Operatora z zakresu obsługi tego wyposażenia.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PESA
Newag
Podkarpackie