TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PESA bez przetargu naprawi SA134-010
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.01.2019 10:40:59
PESA bez przetargu naprawi SA134-010 (foto:Wikipedia/Lichen99)

PESA podpisała z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim umowę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA134-010.

PESA podpisała z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim umowę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA134-010.

Zamówienie obejmuje także:

1) udzielenie gwarancji na pojazd, oprogramowanie i dokumentację techniczną;

2) opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej;

3) udzielenie licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Wartość umowy to 3 861 700.00 PLN netto.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oprócz zakresu przewidzianego w DSU wykonał w autobusie szynowym SA134-010 w ramach P4 następujące czynności:

1) wymiana wszystkich kół monoblokowych;

2) wymiana wszystkich tarcz hamulcowych (zastosować tarcze dzielone);

3) malowanie całego pudła zgodnie z dotychczasową kolorystyką i schematem, łącznie z wymianą fug okiennych;

4) naniesienie powłoki lakierniczej "antygraffiti" na całym pudle;

5) umieszczenie na bocznych powierzchniach pudła herbów Województwa Wielkopolskiego, napisów "Województwo Wielkopolskie" oraz logo Użytkownika w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;

6) piaskowanie i malowanie półek bagażowych;

7) malowanie wnętrza pojazdu;

8) wymiana wykładziny podłogowej w całym pojeździe;

9) wymiana zbiorników paliwa na zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej;

10) wymiana drzwi do kabin maszynisty (zastosować drzwi lewe patrząc od strony przedziału pasażerskiego ze szkła bezpiecznego, eliminującego refleksy świetlne w kabinie, wyposażone w system "antypaniczny", zamykane na klucz);

11) wymiana rolet szyb czołowych w kabinach maszynisty;

12) malowanie pulpitów;

13) w zakresie regeneracji – naprawy silników spalinowych:

a) regeneracja wału korbowego wraz z wymianą wszystkich panewek,

b) wymiana kadłuba,

c) wymiana wszystkich tulei cylindrowych, korbowodów, tłoków i pierścieni tłokowych,

d) wymiana wałka rozrządu,

e) wymiana wszystkich wtryskiwaczy i przewodów wysokiego ciśnienia,

f) wymiana pompy oleju.

14) w zakresie naprawy przekładni rozdzielczych (osiowych) minimum:

a) wymiana labiryntów uszczelniających wał odbioru mocy,

b) wymiana uszczelnień,

c) wymiana kół zębatych odpowiedzialnych za wybór kierunku jazdy,

d) wymiana łożysk,

e) wymiana siłownika odpowiedzialnego za wybór kierunku jazdy.

Zakres prac modernizacyjnych:

1) modernizacja układu pneumatycznego;

2) wymiana foteli pasażerskich;

3) modernizacja systemu monitoringu;

4) modernizacja systemu informacji pasażerskiej;

5) montaż rolet okiennych;

6) modernizacja układu hamulcowego;

7) modernizacja układu ATM;

8) modernizacja przedziału WC;

9) modernizacja układu ogrzewania;

10) modernizacja systemu sterowania;

11) modernizacja systemu diagnostyki;

12) zabudowa elementów ogólnej budowy pojazdu.

Wszystkie zespoły, podzespoły, elementy i materiały podlegające wymianie w ramach P4 oraz zastosowane podczas prac modernizacyjnych muszą być fabrycznie nowe.

I uzasadnienie, dlaczego oferta PESY została wybrana w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z brzmieniem Prawa zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 19.10.2017 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014" poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. (Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.10.2017r.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.10.2017 r. W treści wyżej wymienionego ogłoszenia Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnej usługi dla 1 pojazdu, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosiła 4 230 000,00 PLN. Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (cena brutto: 5.157.144,00 PLN). Wobec powyższego w dniu 12.2.2018 r. zawarto umowę z wybraną firmą. Zamówienie realizowane jest należycie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z rosnącymi potrzebami przewozowymi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim oraz w związku z obowiązkami jakie nakłada na Zamawiającego (pełniącego również funkcję Organizatora kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich), a także mając na uwadze zapisy Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) pojazdów kolejowych, konieczne jest wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i modernizacji autobusu szynowego o oznaczeniu kolejowym SA134-010. Zgodnie z dokumentacją DSU dla autobusu szynowego serii SA134, pojazd po dziesięciu latach eksploatacji lub po osiągnięciu przebiegu 1.200.000 km od daty produkcji musi być poddany czynnościom czwartego poziomu utrzymania (P4), tj. naprawie rewizyjnej oraz modernizacji. Realizacja zamówienia obejmuje szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego, naprawę lub wymianę przewidzianych w DSU podzespołów i zespołów, co umożliwi dalszą eksploatację autobusu szynowego przez kolejne lata oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Niewykonanie naprawy rewizyjnej spowodowałoby wyłączenie pojazdu z ruchu i pogorszyłoby ofertę przewozową kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich. Prace modernizacyjne poprawią ponadto standard techniczny pojazdu kolejowego. Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych pojazdu SA134-010 będzie zgodne z zakresem zamówienia podstawowego oraz zostanie wykonane zgodnie Dokumentacją Systemu Utrzymania nr 218Ma/Md 0130-4.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
SA134
PESA
P4
Wielkopolskie