TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych w MSWiA. Jest podpis prezydenta
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 15.10.2019 10:45:33
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych w MSWiA. Jest podpis prezydenta

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przewiduje nowela ustawy o transporcie kolejowym, która została podpisana przez prezydenta.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przewiduje nowela ustawy o transporcie kolejowym, która została podpisana przez prezydenta - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Nowela zakłada, że do kompetencji ministra spraw wewnętrznych będzie należało dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej jej funkcjonowania.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2018 r. TSUE uznał wówczas, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej PKBWK od zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK), nad którym to podmiotem nadzór sprawuje minister infrastruktury.

Zdaniem TSUE taki stan rzeczy mógł powodować powstanie konfliktu interesów, ponieważ minister właściwy do spraw transportu, sprawując nadzór właścicielski nad PKP PLK, mógłby wpływać na prowadzenie prac przez PKBWK w taki sposób, aby polski organ dochodzeniowy nie wykazywał naruszeń lub błędów PKP PLK, które mogły spowodować powstanie zdarzenia kolejowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
MSWiA
wypadek