TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Opóźnienie remontu na linii do Radomia. MI wyjaśnia przyczyny
InfoRail.pl - Opublikowano: 26.07.2018 10:30:37
Opóźnienie remontu na linii do Radomia. MI wyjaśnia przyczyny

Planowany termin zakończenia robót zasadniczych dla przedmiotowej inwestycji nie uległ zmianie i przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. dla odcinka Czachówek Płd. – Warka oraz na II kwartał 2021 dla odcinak Warka – Radom – poinformował Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w MI.

Planowany termin zakończenia robót zasadniczych dla przedmiotowej inwestycji nie uległ zmianie i przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. dla odcinka Czachówek Płd. – Warka oraz na II kwartał 2021 dla odcinak Warka – Radom – poinformował Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w MI.

Jak wyjaśnił pierwsze prace budowlane (rozbiórkowe) rozpoczęto na przystanku osobowym Kruszyna w maju 2018 r. Ponadto na odcinku Warka – Radom prowadzone były roboty polegające na wycince drzew i krzewów w pasie kolejowym. W zakresie prac projektowych do tej pory opracowano projekty budowlane oraz dokumentację do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Obecnie opracowywane są operaty wodnoprawne w celu pozyskania niezbędnych pozwoleń.

W marcu 2018 r. PKP PLK SA złożyła wnioski o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla odcinka Czachówek Płd. – Warka (LOT B). Wojewoda Mazowiecki pozostawił przedmiotowe wnioski bez rozpoznania z uwagi na zakwestionowanie linii rozgraniczających inwestycje – obszaru ograniczonego użytkowania. Obecnie przygotowywane są nowe projekty linii rozgraniczających łącznie z mapami podziałowymi w celu ponownego złożenia wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Z uwagi na powyższe wystąpiły opóźnienia szacowane obecnie na 4 miesiące w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz pozwolenia na budowę dla tego odcinka.

W II kwartale 2018 r. złożono część wniosków o wydanie decyzji o ustanowienie lokalizacji linii kolejowej dla odcinka Warka – Radom (LOT C, D, E). Kolejne wnioski planuje się złożyć w III kwartale 2018 r. Przesunięcie terminu złożenia pozostałych wniosków o wydanie ww. decyzji lokalizacyjnych wynika z przedłużających się uzgodnień z organami administracji wodnej dotyczących ustalenia linii brzegowej. Obecnie opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla tego odcinka wynosi 2 miesiące.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Radom
Warszawa
remont
PKP PLK