TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nie ma umowy na wagony COMBI bo nie ma zabezpieczenia
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.04.2018 11:17:48 2 komentarze
Nie ma umowy na wagony COMBI bo nie ma zabezpieczenia

Wczoraj na łamach InfoRail.pl pisaliśmy o podpisaniu przez PKP Intercity dwóch umów na naprawy i modernizacje wagonów. Nadal nie podpisana jest natomiast umowa na wykonanie najbardziej zaawansowanej modernizacji – do standardu COMBI. Dlaczego?

Wczoraj na łamach InfoRail.pl pisaliśmy o podpisaniu przez PKP Intercity dwóch umów na naprawy i modernizacje wagonów. Nadal nie podpisana jest natomiast umowa na wykonanie najbardziej zaawansowanej modernizacji – do standardu COMBI. Dlaczego?

PKP Intercity, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagało od wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie tego wymogu przez wykonawcę warunkuje zawarcie umowy – poinformowała nas Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka prasowa PKP Intercity. Niestety nie udało nam się ustalić kiedy konkretnie umowa ta może zostać podpisana.

Czekamy na dopełnienie tego obowiązku. O terminie zawarcia umowy poinformujemy – dodała przedstawicielka przewoźnika.

Dwa tygodnie temu Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity mówił nam, że umowa ta może zostać zawarta w ciągu miesiąca. Teoretycznie zatem należy dać stronom jeszcze dwa tygodnie na złożenie podpisów pod kontraktem. Czy tak się stanie? Trudno dziś wyrokować, zwłaszcza, że na podpisanie umów, o których wspominamy na wstępie też czekaliśmy dość długo, a i ich zawarcie nie odbyło się w świetle reflektorów.

Przypomnijmy, że w przetargu złożona została jedna oferta. Zainteresowana wykonaniem powyższych prac była tylko PESA. Firma z Bydgoszczy zaproponowała następujące warunki:

Cena: zamówienie wraz z prawem opcji 311.436.000,00 zł brutto, bez prawa opcji 207.624.000,00 zł brutto;

Cena jednostkowa P5 wraz z modernizacją: 5.166.000,00 zł brutto;

Cena jednostkowa przeglądu P3: 24.600 zł brutto;

Termin wykonania naprawy P5 wraz z modernizacją pierwszego wagonu: 280 dni kalendarzowych;

Termin wykonania naprawy P5 wraz z modernizacją kolejnych wagonów: 80 dni kalendarzowych;

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

Mimo, że oferta znacznie przekracza kosztorys, bo przewoźnik chciał przeznaczyć na ten cel odpowiednio 265.680.000,00 zł brutto z prawem opcji i 177.120.000,00 zł brutto bez prawa opcji, ostatecznie PKP Intercity zdecydowały się przyznać zamówienie PESIE. Teraz czekają na podpisanie umowy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
PESA
wagon
Combi
modernizacja
  • kolejFAN – 26.04.2018

    fatalne malowanie. Najlepsze jest to obecne malowanie standardowe IC. Malowanie na modłę pendo,flirta czy karpia to porażka.

  • thorn – 26.04.2018

    @kolejFAN być może to tylko wizualizacja, a nie końcowa wersja malowania.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !