TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nie było chętnych na wydzierżawienie dwóch szt-ów Kolejom Wielkopolskim
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.03.2020 09:45:23
Nie było chętnych na wydzierżawienie dwóch szt-ów Kolejom Wielkopolskim

Wyczerpane zostały zasoby raczkujących jeszcze na rynku pooli taborowym w segmencie pojazdów pasażerskich. Nie było chętnych na wydzierżawienie dwóch szt-ów dla Kolei Wielkopolskich. Oferty nie złożyła Arriva, więc postępowanie unieważniono.

Wyczerpane zostały zasoby raczkujących jeszcze na rynku pooli taborowym w segmencie pojazdów pasażerskich. Nie było chętnych na wydzierżawienie dwóch szt-ów dla Kolei Wielkopolskich. Oferty nie złożyła Arriva, więc postępowanie unieważniono.

Przewoźnik liczył na pojazdy serii: 218Ma, 218Md, 223M bądź VT628.4.

Przypomnijmy ich specyfikację:

1) pojazdy muszą być wolne od wad,

2) pojazdy nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały wykonanie umowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego lub administracyjnego, w wyniku którego nastąpiłoby lub mogłoby nastąpić jakiekolwiek ograniczenia tytułu prawnego do pojazdów,

3) pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ,

4) pojazdy muszą być sprawne technicznie,

5) wszystkie pojazdy muszą być tej samej serii,

6) dla pojazdów Wykonawca musi posiadać dokumentację DSU,

7) pojazdy muszą być kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej,

8) liczba członów pojedynczego zespołu – nie mniejsza niż 2 człony,

9) pojazdy w okresie dzierżawy nie mogą podlegać wyłączeniem z eksploatacji przeglądu poziomu P4 i P5,

10) prędkość eksploatacyjna pojazdów – nie mniejsza niż 120 km/h,

11) liczba miejsc nie mniejsza niż 200, w tym siedzących – nie mniejsza niż 120,

12) pojazdy muszą posiadać dopuszczenie UTK do poruszania się po torach PKP PLK S.A. (spełniają warunki określone dla danej serii w świadectwie typu lub zezwoleniu),

13) pojazdy muszą posiadać aktualne świadectwa sprawności technicznej lub dokumenty umożliwiające wystawienie świadectwa sprawności technicznej przez Zamawiającego,

14) pojazdy w okresie dzierżawy nie mogą podlegać wyłączeniom z eksploatacji na wykonanie przeglądu P3 chyba, że Wykonawca zapewni pojazd zastępczy tej samej serii,

15) Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu do samodzielnego wykonywania czynności utrzymania poziomu P1 i P2.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
Wielkopolska
szt