TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nie będzie przebudowy Pendolino
InfoRail.pl - Opublikowano: 30.03.2018 16:40:34
Nie będzie przebudowy Pendolino

Obecnie nie są planowane prace w zakresie przebudowy składów Pendolino, m.in. z uwagi na homologację pojazdów i ich dopuszczenie do eksploatacji, a także okres trwałości projektu, który dofinansowany był z funduszy Unii Europejskiej.

Obecnie nie są planowane prace w zakresie przebudowy składów Pendolino, m.in. z uwagi na homologację pojazdów i ich dopuszczenie do eksploatacji, a także okres trwałości projektu, który dofinansowany był z funduszy Unii Europejskiej – poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

Z sugestią taką, o czym pisaliśmy w InfoRail.pl wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury grupa posłów, mając na względzie dostępność tych pociągów dla osób niepełnosprawnych. Wyjmowanie miejsc siedzących z wagonu nr 2 w zależności od potrzeb, jak zasugerowano w interpelacji, nie jest możliwe bez przebudowy pociągów – stwierdził Bittel. Miejsca siedzące są trwale zamontowane w pojazdach i nie ma możliwości ich wyjmowania w warunkach eksploatacyjnych, jak również nie ma w pociągu miejsca służącego do przewozu takich foteli. Natomiast lokalizacja miejsc dla osób poruszających się na wózkach w sąsiedztwie części gastronomicznej została skorygowana przy okazji zakupu kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, tj. pociągów Flirt3 i Pesa Dart. W pojazdach tych miejsca dedykowane dla pasażerów poruszających się na wózkach znajdują się w części składu oddzielonej od przestrzeni gastronomicznej drzwiami przedziałowymi. W ten sposób wprowadzane są ulepszenia przy okazji kolejnych zakupów i modernizacji taboru.

Bittel wyjaśnił, że w składach Pendolino miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózku zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dwóch wind ułatwiających wsiadanie oraz wysiadanie z pociągu. Mogą z nich skorzystać osoby poruszające się na wózku, a także m.in. osoby o kulach, do których dyspozycji są specjalne fotele pozwalające na stabilne wejście do pojazdu. Zastosowanie dwóch wind umożliwia korzystanie z krawędzi peronowej znajdującej się po jednej lub drugiej stronie pojazdu. Niezależnie od tego składem Pendolino mogą podróżować jednocześnie dwie osoby poruszające się na wózkach - do ich dyspozycji są miejsca nr 11 i 13 w wagonie nr 3. Miejsca nr 12 i 18 w tym samym wagonie są natomiast miejscami dedykowanymi dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Taka liczba miejsc wynika z wymagań określonych w specyfikacji TSI PRM (dwa miejsca na postój wózków w pociągach o długości między 30 a 205 m). Zgodnie z tymi samymi przepisami co najmniej 10% miejsc siedzących w pojeździe oraz w każdej klasie musi być oznaczone jako miejsca uprzywilejowane, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a jednostki Pendolino spełniają ten wymóg. Pociągi przystosowano również do potrzeb osób niewidomych oraz niedowidzących - miejsca siedzące oznaczono alfabetem Braille'a. Należy podkreślić, że skład z wynikiem pozytywnym został przebadany i uzyskał homologację zgodnie ze wspomnianymi europejskimi kolejowymi przepisami TSI, także w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rozwiązania zastosowane w jednostkach Pendolino spełniają zatem wymagania określone w regulacjach dot. przewozów osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w oparciu o które pojazdy serii ED250 były produkowane. Rozwiązania te nie odbiegają jednocześnie od rozwiązań stosowanych w Europie i na świecie – podał Bittel.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Pendolino
PKP Intercity
ED250