TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

NEWAG dostarcza lokomotywy 311Da. Przed terminem!
- Opublikowano: 02.08.2018 14:09:14 3 komentarze
NEWAG dostarcza lokomotywy 311Da. Przed terminem! (foto: Newag)

1 sierpnia 2018 roku NEWAG przekazał ostatnią zmodernizowaną lokomotywę 311Da dla PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu.

1 sierpnia 2018 roku NEWAG przekazał ostatnią zmodernizowaną lokomotywę 311Da dla PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu.

Zawarta 26 lipca 2017 roku umowa na moder­ni­za­cję 10 szt. loko­mo­tyw ST44 do typu 311Da zakładała dostawę wszystkich lokomotyw w terminie do końca br., wykonawca przekazał nato­miast ostatnią sztukę w dniu wczorajszym, czyli na pięć miesięcy przed planowaną datą zakończenia kontraktu.

Od 2007 r. NEWAG S.A. wyko­nał kil­ka­dzie­siąt moder­ni­za­cjitego typu.Spalinowa loko­mo­tywa towa­rowa typu 311D/311Da powstała wwyniku grun­tow­nej moder­ni­za­cji loko­mo­tywy pro­duk­cji rosyj­skiej typu M62, zna­nej na pol­skim rynku kole­jo­wym pod oznaczeniemST44.

Cieszę się, że mogliśmy odebrać zmodernizowane lokomotywy przed terminem. Zdecydowanie zwiększa to bezpieczeństwo pracowników, nasze możliwości planowania przewozów i związane z tym oszczędności. Oprócz mniejszego zużycia paliwa, zmodernizowane lokomotywy w trakcji zespolonej może prowadzić jeden maszynista, co daje nam kolejne korzyści – mówi prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Zbigniew Tracichleb.

Obecnie PKP LHS posiada 77 lokomotyw spalinowych, w tym 61 lokomotyw pociągowych na tor szeroki o prześwicie 1520 mm. W latach 2007-2018 zmodernizowano w sumie 65 lokomotyw, z czego 27 szt. to lokomotywy ST44 zmodernizowane na typ 311Da.

War­tość kon­traktu opiewa na kwotę ponad 95 milio­nów zło­tych netto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
lokomotywa
PKP LHS
  • mechanik – 03.08.2018

    @Paweł Osiński Tak "złośliwa" ofiaro, przed terminem. Niektórzy potrafią, właśnie dobiega końca obieg dokumentów.

  • zeus04 – 05.08.2018

    Newag uwinął się w ponad 12 miesięcy z całą 10-tką nieskomplikowanej modernizacji. Umowa podpisana była 26 lipca 2017, a już pewnie dużo wcześniej wiedzieli że to biorą...

  • Alibaba – 07.08.2018

    Ta. A PESA jak brała się za wagony to nie wiedziała że je bierze. I wszystko robi znacznie po terminie. O ile coś robi.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !