TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

NCBiR rozdało kasę na kolejową infrastrukturę
- Opublikowano: 12.04.2018 20:27:15
NCBiR rozdało kasę na kolejową infrastrukturę

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 10 najlepszych projektów badawczo-rozwojowych służących polskiej kolei. Na wsparcie przedsięwzięć przeznaczono łącznie ponad 35 mln zł.

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 10 najlepszych projektów badawczo-rozwojowych służących polskiej kolei. Na wsparcie przedsięwzięć przeznaczono łącznie ponad 35 mln zł.

Cele? Stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na otoczenie, wdrożenie technologii dla zapewnienia sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz podniesienia komfortu podróżnych.

"BRIK" - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej" to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku konkursie złożonych zostało 30 wniosków, ostatecznie do dofinansowania wybrano 10 nowatorskich projektów.

– Projekty powstałe dzięki współpracy NCBR i PLK podniosą standard życia Polaków, a także przełożą się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2O26 – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowe rozwiązania mają poprawić efektywną eksploatację i zarządzanie infrastrukturą, co zapewni jej większą dostępność. Działania te przyczynią się także do zagwarantowania pasażerom wysokiej niezawodności przewozów kolejowych. Właśnie temu służyć będzie realizacja wyłonionych w konkursie przedsięwzięć.

– Wspólne Przedsięwzięcie z PLK nie tylko uzupełnia portfolio NCBR w zakresie projektów kolejowych, ale też wzmacnia naszą rolę jako jednego z głównych ośrodków wspierania innowacji, służących zarówno gospodarce, jak i społeczeństwu – zauważa prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Jestem przekonany, że projekty, które będę realizowane w ramach przedsięwzięcia BRIK, pomogą przestawiać polską infrastrukturę kolejową na zupełnie nowe tory – dodaje.

Najwyżej oceniony przez ekspertów został projekt konsorcjum Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów i firm InPhoTech Sp. z o.o. oraz Maxer-Inżynierskie Wsparcie Techniczne, którego efektem będzie opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatur szyn kolejowych. Nowatorska technologia będzie umożliwiała zdalne wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz bezpośrednio wysłała dane do systemów informatycznych PLK.

– Innowacyjne rozwiązania wkraczają także na kolej. Tak duży program badawczy, dedykowany infrastrukturze kolejowej, pozwoli na wprowadzenie szeregu nowoczesnych rozwiązań przyjaznych podróżnym i środowisku. Nowoczesne systemy informacyjne i technologie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej – podsumowuje Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji.

Największe dofinansowanie, w kwocie ponad 2,8 mln zł, trafiło natomiast do konsorcjum, którego liderem jest Instytut Kolejnictwa. Efektem współpracujący kadry instytutu i spółek Siled Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. będzie opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Takie rozwiązanie umożliwi np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach.

Na uwagę zasługują również rozwiązania, które bezpośrednio przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na ludzi i środowisko. Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa i Instytut Ochrony Środowiska w konsorcjum z Budimex S.A. i Tines S. A. będą wspólnie poszukiwać rozwiązania, które umożliwi ochronę przed drganiami emitowanymi przez ruch kolejowy. Natomiast innowacyjne panele fotowoltaiczne zintegrowane z ekranem akustycznym, nad którymi będzie pracował zespół z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Akademii Wojsk Lądowych oraz Politechniki Wrocławskiej, nie tylko ograniczą hałas dobiegający z torowisk, ale mogą także znaleźć zastosowanie w infrastrukturze drogowej.

Wnioskodawcy mogli składać swoje projekty w pięciu obszarach tematycznych. Były to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Nabór wniosków prowadzony był od 30 października 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie potrwa do końca 2023 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
NCBiR
PKP PLK
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.