TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nadchodzi Fundusz Niskoemisyjnego Transportu [FILM]
INFOBUS.PL - Opublikowano: 26.09.2017 12:37:54
Nadchodzi Fundusz Niskoemisyjnego Transportu [FILM]

Alicja Pawłowska z Ministerstwa Energii podczas Battery Forum przedstawiła ramy regulacyjne dla rozwoju elektromobilności, w tym m.in. szczegóły funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Alicja Pawłowska z Ministerstwa Energii podczas Battery Forum przedstawiła ramy regulacyjne dla rozwoju elektromobilności, w tym m.in. szczegóły funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Przypomnijmy, że Fundusz ma być fundamentem finansowania rozwoju elektromobilności w Polsce. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu to państwowy fundusz celowy, którego zadaniem będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) i transportu opartego na paliwach alternatywnych (CNG, LNG, biopaliwa i inne paliwa odnawialne). Zgodnie z projektem ustawy powołującej Fundusz, przychodami Funduszu będzie dotacja z budżetu państwa w wysokości od 0.5 do 1.5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0.1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej. Rocznie Fundusz będzie dysponował kwotą ok. 430 mln zł (rozpoczynając od kwoty 155 mln zł, w perspektywie 10 lat kwota ta wzrośnie do ponad 600 mln zł). Uruchomienie finansowania przewidziane jest w roku 2018.

Finansowanie rozwoju elektromobilności mają uzupełniać jeszcze następujące narzędzia:

  • program Gepard czyli wsparcie elektromobilności przez NFOŚiGW (uruchomienie 2017 r. - składanie wniosków do 22 września);
  • duży program propopytowy NFOŚiGW z kapitalizacją ok. 3 mld zł (planowany na III kw.). W zakresie finansowania tego ostatniego znajdą się: zakup samochodów elektrycznych przez administrację publiczną; budowa infrastruktury ładowania dla autobusów i samochodów; dofinansowanie projektów pilotażowych w samorządach oraz zakup autobusów elektrycznych.
  • program Bezemisyjny Transport Publiczny we współpracy z NCBiR , którego produktem będzie budowa autobusu elektrycznego o ulepszonych parametrach. NCBiR wraz z samorządami (partnerami programu) zdefiniują konkretne potrzeby i możliwości miast, jak choćby oczekiwany poziom wydajności, czy maksymalne koszty nowych pojazdów. Następnie wspólnie wystąpią w roli zamawiającego w postępowaniu publicznym, które wyłoni wykonawców projektów B+R. Konsorcja badawcze będą realizowały projekty etapowo, a po każdym z etapów NCBiR będzie ograniczał liczbę wykonawców, doprowadzając do końca procesu badawczego (tj. etapu prototypu) jedynie jeden bądź dwa najlepsze projekty. W analogicznej formule planowane jest uruchomienie w NCBiR programu dedykowanego infrastrukturze oraz samochodowi elektrycznemu do 3,5 t. Nad założeniami tego ostatniego programu pracuje aktualnie Departament Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii.
  • program dla małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów z branży elektromobilności (Badania na rynek) we współpracy z PARP . Po dofinansowanie zgłosiły się dwa podmioty, obecnie trwa ich ocena. Program miał charakter pilotażowy (kapitalizacja 50 mln zł) i w zależności od wniosków z ewaluacji będzie uruchomiony w analogicznej lub nieco zmienionej formule, ale z większą alokacją. Ponadto, planowane jest uruchomienie pilotażowego akceleratora dedykowanego tej branży.
  • finansowanie ze środków europejskich - Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Polska wschodnia 2.1 Zrównoważony transport miejski.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MR
NCBiR
PARP
Experts Battery Forum
elektrobus