TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nadal nie ma cennika. Postępowanie trwa
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 27.06.2018 11:21:08
Nadal nie ma cennika. Postępowanie trwa

W Urzędzie Transportu Kolejowego nadal toczy się postępowanie wszczęte z wniosku największego polskiego zarządcy kolejowej infrastruktury, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych - poinformował w środę urząd. Prezes UTK ma czas do 22 sierpnia na wydanie decyzji.

W Urzędzie Transportu Kolejowego nadal toczy się postępowanie wszczęte z wniosku największego polskiego zarządcy kolejowej infrastruktury, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych - poinformował w środę urząd. Prezes UTK ma czas do 22 sierpnia na wydanie decyzji.

Urząd nie zatwierdził też cennika PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Termin wydania decyzji upływa w tym przypadku 16 lipca i jest to związane z koniecznością doprecyzowania treści wniosku oraz złożenia dodatkowych dokumentów przez PKP SKM.

Z informacji urzędu wynika, że czterech innych zarządców infrastruktury kolejowej otrzymało pozytywne decyzje w sprawie zatwierdzenia cenników na rozkład 2018/2019.

Pozytywne decyzje zostały wydane dla zarządców: Euroterminal Sławków (opłata podstawowa i manewrowa), Cargotor (opłata podstawowa i manewrowa), Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (opłata podstawowa) oraz Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe (opłata manewrowa).

Umorzono natomiast postępowania administracyjne wobec operatorów obiektów infrastruktury usługowej Śląskie Centrum Logistyki oraz Exila z powodu wycofania wniosków.

Urząd przypomina, że część przedsiębiorstw uznanych za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej, którzy nie mają strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego, może podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika. Z uprawnienia tego skorzystali: Jastrzębska Spółka Kolejowa, Infra Silesia, Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe oraz PMT Linie Kolejowe.

Z kolei zarządcy Pomorska Kolej Metropolitarna, CTL Maczki-Bór oraz Track Tec poinformowali o rezygnacji z opracowania cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 i o stosowaniu cennika obowiązującego w czasie funkcjonowania rozkładu jazdy 2017/2018.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontroluje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Odpowiada za zgodność z przepisami projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Celem jest równe traktowanie wszystkich przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury oraz poprawność ustalania stawek dostępu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
UTK
PKP PLK
PKP SKM