TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mniej EIP/EIC, więcej IC/TLK. Z Warszawy do Opola i Wrocławia
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.01.2019 10:31:42
Mniej EIP/EIC, więcej IC/TLK. Z Warszawy do Opola i Wrocławia

Spadła liczba pociągów kategorii EIP i EIC na trasie z Warszawy do Opola i Wrocławia. Więcej jest za to InterCity i TLK.

W odpowiedzi na interpelację Posła Tomasza Kostusia w sprawie zmian w rozkładzie jazdy pociągów kursujących w relacji Warszawa – Opole – Warszawa wiceminister Andrzej Bittel podał, że spadała liczba pociągów kategorii EIP i EIC. Więcej jest za to InterCity i TLK.

Pociąg nr 16100/61100 "Kresowiak" relacji Warszawa Wsch. – Wrocław Gł. – Warszawa Wsch. oraz pociąg nr 61100/1 "Kmicic" relacji Wrocław Gł. – Warszawa Wsch. kursowały w rocznym rozkładzie jazdy pociągów 2017/18 (dalej: "RRJ"), czyli do dnia 8 grudnia 2018 r. Brak ww. pociągów w RRJ 2018/19 spowodowany jest zmianą układu połączeń pociągów PKP Intercity S.A. oraz dostosowaniem oferty przewozowej do planowanych zamknięć torowych, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej. Niemniej w RRJ 2018/19 na ciągu komunikacyjnym Opole – Warszawa do dyspozycji podróżnych zaplanowano 18 pociągów PKP Intercity S.A. – jest to taka sama liczba połączeń jaka była zaplanowana do końca obowiązywania RRJ 2017/18 tzn. do dnia 8 grudnia 2018 r.

Ponadto Bittel poinformował, że w ramach I cyklu zmienionej organizacji ruchu pociągów ważnej od 9 grudnia 2018 r. do 9 marca 2019 r., w weekendy dojazd z Opola do Warszawy w godzinach wieczornych zapewnia pociąg nr 6150 IC "Śnieżka" relacji Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wsch. odjazd ze stacji Opole Gł. o godzinie 19:07 (kursujący w soboty i niedziele oraz 26.XII.2018, 01.I). W kierunku przeciwnym do dyspozycji podróżnych powrót w godzinach wieczornych z Warszawy do Opola zapewniony jest przez pociąg nr 1608/9 EIC "Ślęża" relacji Warszawa Wsch. – Wrocław Gł. odjazd ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 17:52 (kursujący oprócz sobót i 24, 25.XII.2018) oraz pociąg nr 16170/16190 IC "Karkonosze" relacji Białystok – Jelenia Góra/ Szklarska Poręba Górna odjazd ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 23:20 (kursujący codziennie).

Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby pociągów na trasie Warszawa – Opole – Warszawa:

Kategoria handlowa

Liczba pociągów w okresie
od 2 IX 2018 do 20 X 2018

Liczba pociągów w okresie
od 21 X 2018 do 8 XII 2018

Liczba pociągów w okresie
od 9 XII 2018 do 9 III 2019

TLK / IC

10

10

12

EIP / EIC

8

8

6

razem

18

18

18

W ocenie zarówno organizatora przewozów jak i samego przewoźnika zaplanowana w RRJ 2018/19 siatka połączeń na ciągu komunikacyjnym Opole – Warszawa – Opole jest wystarczająca i pozostaje na takim samym poziomie jak w poprzednim RRJ – stwierdził Bittel.

Ze względu na realizowane w szerokim zakresie prace inwestycyjne w obszarze infrastruktury kolejowej na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, zarówno RRJ 2017/18 i RRJ 2018/19 został podzielony na pięć korekt rozkładu jazdy pociągów. Bittel podkreśla, że zmiany godzin kursowania pociągów PKP Intercity są skutkiem ww. prac, które wymuszają na modernizowanych odcinkach przerwy w ruchu pociągów lub prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego, co powoduje konieczność zmian zarówno godzin odjazdów, jak i tras przejazdów pociągów.

Informacje dotyczące liczby pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP) zestawionych z jednostek ED250 obsługujących połączenia na trasie Warszawa – Opole – Warszawa w latach 2015-2019 prezentuje poniższa tabela:

rok 2015
RRJ 2014/2015

rok 2016
RRJ 2015/2016

rok 2017
RRJ 2016/2017

rok 2018
RRJ 2017/2018

rok 2019
RRJ 2018/2019

8

8

6

6 / 4

4

PKP Intercity ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych składów ED250 nie planuje w ramach RRJ 2018/19 uruchomienia większej liczby pociągów kategorii EIP na trasie Warszawa – Opole.

W długoterminowej perspektywie PKP Intercity przewoźnik planuje kursowanie w cyklu 4-godzinnym pociągów komercyjnych EIP / EIC na trasie Warszawa – Opole – Warszawa. Należy zaznaczyć, że pociągi EIP i EIC nie są objęte umową o świadczenie usług publicznych zawieraną pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu i PKP Intercity. Uruchamiane są zatem na własne ryzyko ekonomiczne przewoźnika. Oprócz pociągów komercyjnych, do dyspozycji podróżnych będą uruchamiane przez spółkę pociągi kategorii handlowej TLK i IC, które objęte są dofinansowaniem przez ministra właściwego do spraw transportu. Liczba uruchamianych pociągów będzie zależna od wyników przeprowadzonych analiz popytowych i finansowych oraz możliwości finansowych Ministra Infrastruktury w zakresie objęcia przewozów dofinansowaniem w ramach rocznej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W odniesieniu do danych dotyczących frekwencji w pociągach na trasie Opole – Warszawa w latach 2015-2018 objęte zapytaniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Intercity i zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wartość gospodarczą (zawiera m.in. analizę przemieszczeń pasażerów), co do których zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Ujawnienie całości lub w części informacji dotyczącej obłożenia pociągów na ww. trasie może negatywnie wpłynąć na pozycję PKP Intercity na rynku. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że spełnione zostały wszystkie warunki do uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa wskazane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dane te nie zostały zatem podane przez resort.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Opole
Wrocław
Warszawa
PKP Intercity
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.