TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MIB stawia sprawę jasno: KM mogłyby zagrozić PKP IC na trasie do Łodzi
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.03.2017 08:17:42 10 komentarzy
MIB stawia sprawę jasno: KM mogłyby zagrozić PKP IC na trasie do Łodzi

Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w MIB wyjaśnia dlaczego Koleje Mazowieckie nie dostały zgody na kursowanie do Łodzi. Sprawa jest oczywista, mogłoby to zagrozić połączeniom dotowanym, uruchamianym w tym przypadku przez PKP Intercity.

Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w MIB wyjaśnia dlaczego Koleje Mazowieckie nie dostały zgody na kursowanie do Łodzi. Sprawa jest oczywista, mogłoby to zagrozić połączeniom dotowanym, uruchamianym w tym przypadku przez PKP Intercity.

Podstawą do odmowy wydania decyzji na wniosek Kolei Mazowieckich stanowiła ustawa o transporcie kolejowym, zgodnie z którą Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może odmówić wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika kolejowego wpłynie na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, skutkując zakłóceniem regularności przewozów pasażerskich, z uwzględnieniem natężenia ruchu na linii kolejowej oraz potrzeb podróżnych.

Z materiału dowodowego przekazanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w postępowaniu administracyjnym odnośnie wydania przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu KM otwartego dostępu na trasie Warszawa Wschodnia ? Łódź Fabryczna ?Warszawa Wschodnia na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r., wynikało, że wskutek uruchomienia nowych połączeń wnioskowanych przez KM dojdzie do spadku liczby pasażerów korzystających z połączeń służby publicznej realizowanych na powyższej trasie. Prognozowane zmniejszenie liczby pasażerów mogłoby spowodować spadek przychodów, a tym samym wzrost należnej rekompensaty wypłacanej z budżetu państwa przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa przewoźnikowi kolejowemu realizującemu połączenia w ramach służby publicznej. Prezes UTK wziął pod uwagę także to, iż kwota przeznaczona na wypłatę rekompensaty nie może przekroczyć poziomu przewidzianego zarówno w ustawie budżetowej, jak i umowach rocznej i ramowej, której stroną jest Minister Infrastruktury i Budownictwa. Wobec tego uruchomienie nowych połączeń wnioskowanych przez KM mogłoby skutkować zrezygnowaniem przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa z części połączeń o charakterze użyteczności publicznej, co stanowiłoby zakłócenie regularności.

Ponadto z informacji przekazanych przez PKP PLK S.A. wynika, że na trasie wnioskowanej przez KM będą prowadzone prace remontowo-modernizacyjne, w związku z czym konieczne będą zmiany i ograniczenia już obecnie realizowanych połączeń pasażerskich, nawet bez uwzględniania nowych połączeń, o których mowa we wniosku KM. Uruchomienie wnioskowanych połączeń byłoby wobec tego jednoznaczne z generowaniem istotnych problemów oddziałujących negatywnie na pociągi "służby publicznej", co skutkowałoby dalszym pogorszeniem oferty usług o charakterze użyteczności publicznej. Efektem takiej sytuacji byłoby sukcesywne zmniejszanie się liczby pasażerów korzystających z coraz gorzej dostosowanych do ich oczekiwań połączeń uruchamianych na tej trasie w ramach umowy o świadczenie usług publicznych zawartej przez Ministra właściwego ds. transportu.

Oceny wpływu wprowadzenia nowej usługi na rynek powinno się, w opinii Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dokonać poprzez ustalenie czy nowa usługa będzie wiązała się z zainteresowaniem przewozami kolejowymi nowej grupy pasażerów, a tym samym przełoży się na wzrost liczby pasażerów przewożonych koleją, czy też spowoduje odebranie przychodów (pasażerów) funkcjonującym już na rynku operatorom bez oferowania w zamian jakichkolwiek korzyści kompensujących. Dopuszczane do wejścia na rynek powinny być tylko te usługi, które stanowią odpowiedź na dotychczas niezaspokojone potrzeby społeczne i w związku z tym są w stanie wygenerować wzrost popytu na przewozy kolejowe1. Wspomniane zaburzenia natomiast mogą wywołać konieczność ograniczenia przewozów realizowanych przez operatora, a w przyszłości potrzebę zwiększenia publicznych subsydiów, co będzie niekorzystne dla budżetu organizatora międzywojewódzkich przewozów kolejowych W takim przypadku koszty wejścia na rynek nowego podmiotu zostaną przerzucone na społeczeństwo.

Jednocześnie Bittel informuje, że każdy przewoźnik kolejowy ma prawo (wynikające z prawodawstwa unijnego) wystąpić z wnioskiem o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej i uzyskać pozytywną decyzję Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu, pod warunkiem, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika kolejowego nie wpłynie na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych skutkując wzrostem poziomu rekompensaty wypłacanej przez organizatora operatorowi publicznego transportu kolejowego lub zakłóceniem regularności przewozów pasażerskich.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Łodź
Warszawa
Koleje Mazowieckie
MIB
 • gutek – 08.03.2017

  dla pracujących w W-wie i jadących czy powracających z pracy PKP IC nie zatrzyma się w Płyćwi czy Lipcach Reymontowskich

 • Misiek Krk – 08.03.2017

  I to jest to równe traktowanie podmiotów gospodarczych i wolna konkurencja? To dotowany PiC może jeździć drożej a spółka województwa ma zakaz? Chory kraj w którym obywatela ma się w doopie!

 • anarh – 08.03.2017

  to niech nie dotuja , zakazuje ja obywatel. . to mogą dotowac gdzieś w Lubelskim i , itp. a nie najbardziej obleganą linię międzywojewódzką , skandal .

 • darek – 08.03.2017

  Ale mi wolny rynek.

 • Tomek – 08.03.2017

  zastanawiam się co będą mówili wszyscy obrońcy status quo dla PKP IC kiedy za niedługo unijne prawo wymusi na nas pełną liberalizacją przewozów kolejowych :)

 • zwawy – 08.03.2017

  KM powinno przeanalizować sytuację na linii Warszawa-Sochaczew-Łowicz-Łódź. Myślę że to by była dobra alternatywa.

 • www – 08.03.2017

  Chodzi o to, że jakby pozwolili jeździć KM to do Łodzi musiałyby przestać jeździć Flirty i Darty IC. Cały plan wziąłby w łeb. Swoją drogą to UE powinna jednak przyjrzeć się sytuacji, bo coś jest nie tak z zasadami. No, ale właściwie nas to obchodzi... :-(

 • Krzysztof – 09.03.2017

  Ja ich nie rozumiem, wolą dotować połączenie publiczne niż wpuścić kogoś innego kto obsłuży to bez dopłaty? Przecież to czysty zysk dla skarbu państwa że ktoś chce podjąć się obsługi takiego połączenia bez dotacji.

 • Wkurwiony – 09.03.2017

  Wszystko co w Polsce to chore zaczynajac od warszawy

 • yogeeboo – 09.03.2017

  Problem pewnie dotyczy podpisanej umowy z PKP IC. Może tam jest zapis, że koszt jednego pociągu to tyle i tyle. Jak nie będzie w nich pasażerów to za całą usługę dopłacimy - a teraz płacimy (jako podatnicy) tylko różnicę pomiędzy kosztem i przychodami z biletów.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!