TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mazowieckie EN57AL potrzebują napraw P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.02.2020 08:45:56
Mazowieckie EN57AL potrzebują napraw P4 (foto: KM)

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie 39 napraw w poziomie utrzymania P4 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie 39 napraw w poziomie utrzymania P4 zmodernizowanych przez ZNTK Mińsk Mazowiecki elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.

Zamawiający wymaga, aby współczynnik niezawodności każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne okresy 3 miesięczne nie był niższy od 0,95.

Wykonawca na każdy cały ezt po naprawie w poziomie utrzymania P4 będzie musiał udzielić gwarancji jakości na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Zamawiający wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych i każdego kolejnego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

Oferty można składać do 18 marca 2020 roku.

Kryteria wyboru stanowią:

Okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny - Waga: 20

Współczynnik niezawodności elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne okresy 3 miesięczne - Waga: 10

Cena - Waga: 70.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dziesięć napraw w poziomie utrzymania P4 lub wyższym elektrycznych zespołów trakcyjnych.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Mazowieckie
EN57AL
P4
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.