TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mazowieckie Bombardiery do przeglądów
InfoRail.pl - Opublikowano: 15.01.2019 10:10:51
Mazowieckie Bombardiery do przeglądów

Koleje Mazowieckie poszukują wykonawcy serwisu utrzymaniowego push&pulli Bombardiera.

Koleje Mazowieckie poszukują wykonawcy serwisu utrzymaniowego (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 37 piętrowych wagonów, w tym 11 piętrowych wagonów sterowniczych (serii AB12bfmnopuvxz) i 26 piętrowych wagonów środkowych (serii B16mnopuxz) oraz serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw (typu E583PL, serii EU47).

Zamówienie podzielone zostało na dwie części:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 37 piętrowych wagonów, w tym 11 piętrowych wagonów sterowniczych (serii AB12bfmnopuvxz) i 26 piętrowych wagonów środkowych (serii B16mnopuxz). Zamówienie obejmuje serwis utrzymaniowy w poziomach utrzymania P1-P3 i naprawczy 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 piętrowych wagonów środkowych w okresie od dnia 1.7.2019 r. do dnia 30.6.2023 r. Obsługa w poziomach utrzymania P1, P2, P3 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania piętrowych wagonów.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis utrzymaniowy (przeglądy w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw (typu E583PL, serii EU47). Zamówienie obejmuje serwis utrzymaniowy w poziomach utrzymania P1-P3 i naprawczy 11 elektrycznych lokomotyw w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Obsługa w poziomach utrzymania P1, P2, P3 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania lokomotyw E583PL.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

1) w zakresie zadania nr 1 co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3:

— co najmniej siedmiu wagonów pasażerskich, lub

— co najmniej dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Przez okres co najmniej 18 miesięcy,

2) w zakresie zadania nr 2 co najmniej jedną usługę obejmującą przeglądy w poziomach utrzymania od P1 do P3:

— co najmniej dwóch elektrycznych lokomotyw, lub

— co najmniej dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Oferty można składać do 19 lutego 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Mazowieckie
Bombardier
push&pull