TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mazowiecki Urząd Marszałkowski dobrze wywiązuje się ze swoich zadań transportowych
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.09.2018 09:09:05
Mazowiecki Urząd Marszałkowski dobrze wywiązuje się ze swoich zadań transportowych

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego wskazuje właściwą jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw transportu.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego wskazuje właściwą jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw transportu.

Po ostatnich wydarzeniach związanych z likwidacją kolejnych PKS-ów na Mazowszu zrobiło się głośno o konieczności ich zastąpienia. Co niektórzy wskazywali, że jest to rola Urzędu Marszałkowskiego. Oczywistym jest, że to samorząd województwa pozostaje organizatorem publicznego transportu zbiorowego, ale tylko w zakresie wskazanym w ustawie. A ta wymienia jedynie trzy przypadki. Województwo jest zatem organizatorem publicznego transportu zbiorowego:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,

b) właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,

c) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie;

Zdaniem rzeczniczki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Marty Milewskiej, samorząd ze swych obowiązków wywiązuje się przez objęcie przewozami użyteczności publicznej głównej sieci transportowej Mazowsza. Chodzi tu o Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową. "Połączenie pozostałych miast powiatowych z Warszawą, a także zapewnienie komunikacji między miastami powiatowymi powinny realizować pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty" – poinformowała PAP Marta Milewska.

Trudno nie zgodzić się z taką tezą, zwłaszcza, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, jako organizatora publicznego transportu wskazuje także m.in. gminę czy powiat. Powiat jedynie opiniuje kursy – stwierdził w wypowiedzi dla PAP starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Jego zdaniem nie ma jasnych przepisów regulujących, kto odpowiada za zapewnienie transportu autobusowego. Jeszcze niedawno było to zadanie przedsiębiorstw państwowych, a funkcję organu założycielskiego pełnił minister. Po prywatyzacji spółek przewozowych nie wszystkim samorządom przekazano tę funkcję - powiedział. Kubeł zaznaczył też, że w 2009 r., kiedy ówczesny rząd rozpoczynał prywatyzację PKS w Ostrołęce, okoliczne powiaty i miasto wspólnie wystąpiły do ministerstwa z propozycją komunalizacji spółki, ale decyzja była odmowna.

Jest to dość intersująca interpretacja przepisów prawnych, zwłaszcza, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje powiat jako organizatora przewozów na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, a zatem tych, wykonywanych w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Co więcej ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje transport zbiorowy jako zadanie publiczne powiatu o charakterze ponadgminnym. W art. 4 ww. aktu prawnego użyte zostało sformułowanie "wykonuje" przez co należy rozumieć zaliczenie transportu publicznego do obowiązków powiatu. Ustawa mógł przecież użyć sformułowania może wykonywać, wówczas byłaby to suwerenne decyzja powiatu. Stąd też dziwi nieco twierdzenie starosty ostrołęckiego, który twierdzi, że powiat jedynie opiniuje kursy. To powiaty, a nie samorząd wojewódzki, który bierze na siebie ciężar zapewnienia przewozów kolejowych w regionie, winny podjąć działania, zmierzające do zapewnienia transportu po zlikwidowanych PKS-ach. Ustawa daje możliwość współdziałania przy realizacji tego zadania i aż się prosi, aby współpraca tak została zawiązana przez sąsiadujące ze sobą powiaty ostrołęcki, ciechanowski, przasnyski, pułtuski i makowski. Analogiczną współpracę powinny podjąć powiaty sierpecki, płocki i gostyniński. Wspólnymi siłami z pewnością udałoby się znaleźć operatorów, którzy skutecznie zastąpiliby zlikwidowane PKS-y. Do tego jednak potrzebne jest działanie, a nie bierność i oglądanie się na samorząd województwa. Jak wspomniano rola tego ostatniego to zapewnienie transportu w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich, a zatem tych przebiegających przez granice co najmniej dwóch powiatów, ale nie wykraczających poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu. Na Mazowszu tego zadania samorząd wywiązuje się dobrze, zapewniając połączenia kolejowe poprzez operatorów – Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową. Zgodnie z postanowieniami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie ma natomiast możliwości realizacji połączeń w obrębie jednego powiatu, bo to zostało przypisane do kompetencji samorządu powiatowego. A znaczna liczna wykonywanych przez zlikwidowane PKS-y połączeń były to właśnie takie połączenia, przebiegające przez obszar jednego powiatu, czy to ciechanowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego czy też pułtuskiego. Raz jeszcze należy zatem podkreślić, że rolą samorządu powiatowego nie jest opiniowanie kursów, jak twierdzi starosta ostrołęcki, ale ich organizowanie. Staroście należy przypomnieć, że operatorem publicznego transportu zbiorowego wcale nie musi być podmiot, którego właścicielem jest samorząd powiatowy. I nie jest żadnym wytłumaczenie, że nie ma połączeń, bo powiat nie ma własnego PKS-u. Może mieć operatora, wyłonionego zgodnie z przepisami ustawy. Nawet kolejowego, jeśli zechce.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Mazowsze
PKS
Mobilis
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.