TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Matejko i Mehoffer nie pojadą linią 271. Pada pytanie o powody
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.08.2018 13:48:19
Matejko i Mehoffer nie pojadą linią 271. Pada pytanie o powody

Prowadzona modernizacja magistrali kolejowej E59, tak konieczna i potrzebna, przynosi mieszkańcom subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego, miasta Poznania, Leszna, Kościana i aglomeracji leszczyńskiej coraz więcej utrudnień i niedogodności.

Prowadzona modernizacja magistrali kolejowej E59, tak konieczna i potrzebna, przynosi mieszkańcom subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego, miasta Poznania, Leszna, Kościana i aglomeracji leszczyńskiej coraz więcej utrudnień i niedogodności.

Jak pisze w interpelacji do Ministra Infrastruktury poseł Adam Szłapka przyznał to nawet członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch w wywiadzie, którego udzielił lokalnej stacji radiowej. Do katalogu utrudnień, w skład którego wchodzą m.in. notoryczne opóźnienia, zmniejszenie ilości pociągów w stosunku do wniosku złożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, brak połączeń nocnych, brak skomunikowań pociągów w Poznaniu i Wrocławiu, konieczność korzystania z dwóch różnych przewoźników, co ewidentnie podnosi koszty podróży, od grudnia 2018 r. dojdą kolejne. Zgodnie z informacją uzyskaną od Zespołu Prasowego Wydziału Komunikacji i Promocji w Regionach PKP PLK wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów mieszkańcy subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego, miasta Poznania, Leszna, Kościana i aglomeracji leszczyńskiej przy linii kolejowej nr 271 pozbawieni zostaną kolejnych połączeń dalekobieżnych realizowanych przez PKP Intercity SA objętych finansowaniem PSC w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Pociągi IC 8310/3810 "Matejko" oraz IC 8308/3808 "Mehoffer" nie będą kursowały przez linię kolejową nr 271 i zostaną skierowane inną trasą – podaje poseł.

I dalej stwierdza, że wieloletnie uciążliwości dla pasażerów kolei przyczyniają się do porzucenia tego środka komunikacji na rzecz transportu indywidualnego. Likwidacja wspominanych dwóch par połączeń dalekobieżnych, pozostawienie szczątkowej oferty dla podróżnych udających się w kierunku Szczecina, Krakowa, Przemyśla wraz ze znacznym ograniczeniem ilości pociągów regio potęguje niechęć i odwrócenie się pasażerów od transportu kolejowego. Zgodnie z informacją prezesa UTK liczba podróżujących koleją w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku poprzedniego jest mniejsza o 1,9%. Konieczność modernizacji linii kolejowych jest bezsporna. Wyrazem szacunku dla pasażerów i podróżnych powinna być taka organizacja prac modernizacyjnych, by ich negatywne skutki były jak najmniej odczuwalne.

W związku z powyższym poseł zadaje Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi następujące pytania:

1. Jakie przesłanki legły u podstaw decyzji o zmianie kursowania pociągów: IC 8310/3810 Matejko oraz IC 8308/3808 Mehoffer, biorąc pod uwagę zapewnienia PKP PLK o utrzymaniu przez cały okres modernizacji ruchu jednotorowego dwukierunkowego?

2. Czy przewoźnik PKP Intercity przeprowadził badania dotyczące rentowności planowanych zmian, np. poprzez porównanie potoków podróżnych jadących w ciągu linii kolejowej nr 271 do Szczecina/Krakowa/Przemyśla z planowanymi potokami na trasie okrężnej? W razie przeprowadzenia takich badań proszę również o informację, kiedy i przez kogo zostały one przeprowadzone.

3. Czy przeprowadzono konsultacje społeczne wśród mieszkańców subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego, miasta Poznania, Leszna, Kościana i aglomeracji leszczyńskiej, badając ich opinie o planowanej likwidacji wskazanych połączeń kolejowych?

4. Czy zasięgnięto opinię samorządów leżących na trasie pociągów "Matejko" i "Mehoffer" na temat planowanego przetrasowania ww. połączeń w ciągu linii kolejowej nr 271?

5. Na jak długi okres PKP Intercity planuje przetrasowanie drogą okrężną? Kiedy pociągi IC Matejko oraz IC Mehoffer wrócą na pierwotną trasę w ciągu linii kolejowej nr 271?

6. Czy w nowym rozkładzie, wchodzącym w życie w grudniu 2018 r., przewoźnik PKP Intercity planuje ograniczyć kursowanie pozostałych pociągów dalekobieżnych finansowanych z PSC w ciągu linii kolejowej nr 271?Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
PKP PLK
rozkład jazdy