TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lotos Kolej ponownie próbuje kupić dwie lokomotywy
InfoRail.pl - Opublikowano: 02.09.2019 10:33:18
Lotos Kolej ponownie próbuje kupić dwie lokomotywy

Lotos Kolej ponawia przetargi na zakup dwóch lokomotyw.

Lotos Kolej ponawia przetargi na zakup dwóch lokomotyw.

Pierwszy obejmuje wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej w układzie osi Bo'Bo', wyposażonej w system zasilania 3 kV DC oraz posiadającej stosowne dopuszczenia do eksploatacji, w tym prowadzenia pociągów towarowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez ograniczeń, a także zapewnienie utrzymania technicznego przedmiotowego pojazdu, w okresie od daty odbioru lokomotywy przez Zamawiającego do końca udzielonej gwarancji oraz w okresie od zakończenia okresu gwarancyjnego do terminu wykonania pierwszej naprawy 4 poziomu utrzymania, zgodnie z dostarczoną wraz z Pojazdem dokumentacją systemu utrzymania. Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2021 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie 5 lat przed terminem złożenia oferty wyprodukował co najmniej 5 sztuk nowych lokomotyw elektrycznych o układzie osi Bo'Bo' i/lub Co'Co'.

Oferty można składać do 15 października 2019 roku.

Drugi przetarg dotyczy wyprodukowania i dostarczenia fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej w układzie osi Bo'Bo', wyposażonej w systemy zasilania:

— 25 kV 50 Hz AC,

— 15kV 16 i 2/3 Hz AC,

— 3 kV DC

oraz posiadającej stosowne dopuszczenia do eksploatacji bez ograniczeń, w tym do prowadzenia pociągów towarowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także zapewnienie utrzymania technicznego przedmiotowego pojazdu, w okresie od daty odbioru lokomotywy przez Zamawiającego do końca udzielonej gwarancji oraz w okresie od zakończenia okresu gwarancyjnego do terminu wykonania pierwszej naprawy 4 poziomu utrzymania, zgodnie z dostarczoną wraz z pojazdem dokumentacją systemu utrzymania.

Tu także zamówienie powinno zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Podobne są wymagania stawiane wykonawcom oraz termin składania ofert.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Lotos Kolej
lokomotywa
przetarg