TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lotos Kolej kupuje dwie lokomotywy
InfoRail.pl - Opublikowano: 29.03.2019 10:49:27
Lotos Kolej kupuje dwie lokomotywy

Lotos Kolej ogłosił dwa przetargi na dostawy łącznie dwóch lokomotyw – jednosystemowej i wielosystemowej.

Lotos Kolej ogłosił dwa przetargi na dostawy łącznie dwóch lokomotyw – jednosystemowej i wielosystemowej.

Pierwsze zamówienie obejmuje wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej posiadającej zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, bez żadnych ograniczeń, w tym do prowadzenia pociągów towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej.

Maszyna musi posiadać układ osi Bo'Bo' i być wyposażona w systemy zasilania:

— 25 kV 50 Hz AC,

— 15 kV 16 i 2/3 Hz AC,

— 3 kV DC.

Zamówienie obejmuje także zapewnienie utrzymania technicznego przedmiotowego pojazdu, w okresie od daty odbioru lokomotywy przez Zamawiającego do końca udzielonej gwarancji oraz w okresie od zakończenia okresu gwarancyjnego do terminu wykonania pierwszej naprawy 4. poziomu utrzymania, zgodnie z dostarczoną wraz z Pojazdem dokumentacją systemu utrzymania.

Drugie postępowanie obejmuje natomiast wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej w układzie osi Bo'Bo', wyposażonej w system zasilania 3 kV DC oraz posiadającej stosowne dopuszczenia do eksploatacji, w tym prowadzenia pociągów towarowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez ograniczeń, a także zapewnienie utrzymania technicznego przedmiotowego pojazdu, w okresie od daty odbioru lokomotywy przez Zamawiającego do końca udzielonej gwarancji oraz w okresie od zakończenia okresu gwarancyjnego do terminu wykonania pierwszej naprawy 4. poziomu utrzymania, zgodnie z dostarczoną wraz z Pojazdem dokumentacją systemu utrzymania.

O zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wyprodukował co najmniej 5 sztuk nowych lokomotyw elektrycznych o układzie osi Bo'Bo'.

Oferty w obydwu przetargach można składać do 17 maja 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Lotos Kolej
lokomotywa