TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lepsza oferta dla pasażerów z Podkarpacia. Ale Karpaty tylko do Krakowa
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.10.2018 09:06:01 1 komentarz
Lepsza oferta dla pasażerów z Podkarpacia. Ale Karpaty tylko do Krakowa (foto: PKP IC)

Od nowego rozkładu jazdy pociągów edycji 2018/2019, który wejdzie w życie w dniu 9 grudnia 2018 r., dla mieszkańców województwa podkarpackiego przygotowano szerszą ofertę przewozową w porównaniu do bieżącego rozkładu jazdy pociągów dalekobieżnych PKP Intercity.

Od nowego rozkładu jazdy pociągów edycji 2018/2019, który wejdzie w życie w dniu 9 grudnia 2018 r., dla mieszkańców województwa podkarpackiego przygotowano szerszą ofertę przewozową w porównaniu do bieżącego rozkładu jazdy pociągów dalekobieżnych PKP Intercity.

Jak poinformował wiceminister Andrzej Bittel oferta ta obejmuje 21 pociągów, w tym 10 par pociągów kategorii IC, 9 par pociągów kategorii TLK, 1 parę pociągów kategorii EIP i 1 parę pociągów kategorii EIC (obecna oferta to 18 par pociągów dalekobieżnych). Uruchomione zostaną dwa nowe połączenia, tj.:

pociąg IC "Banach" relacji Warszawa Wsch. – Przemyśl Gł. – Warszawa Wsch. przez Sandomierz i Radom. Termin kursowania: codziennie. Planowany odjazd ze stacji Przemyśl Gł. o godz. 16.24 i przyjazd do stacji Warszawa Wsch. o godz. 22.41, a w drodze powrotnej planowany odjazd z Warszawy Wsch. o godz. 5.29 i przyjazd do Przemyśla Gł. o godz. 13.12,

pociąg IC "Inka" relacji Warszawa Zach. – Rzeszów Gł. – Warszawa Zach. przez Lublin. Termin kursowania: codziennie od wakacji 2019 r. Planowany odjazd ze stacji Rzeszów Gł. o godz. 15:29 i przyjazd do stacji Warszawa Zach. o godz. 20.59, a w drodze powrotnej planowany odjazd z Warszawy Zach. o godz. 6.51 i przyjazd do Rzeszowa Gł. o godz. 12.26.

Ponadto, planowane jest wydłużenie relacji pociągu TLK "Magnolia", kursującego w relacji Szczecin Gł.–Kraków Gł.–Szczecin Gł., który od nowego rozkładu jazdy będzie kursował jako pociąg TLK "Osterwa" relacji Szczecin Gł.–Przemyśl Gł.–Szczecin Gł. Pociąg planowany jest do kursowania codziennie. Odjazd ze stacji Przemyśl Gł. o godz. 9.51 i przyjazd do stacji Kraków Gł. o godz. 13.04, a w drodze powrotnej planowany odjazd ze stacji Kraków Gł. o godz. 14.39 i przyjazd do Przemyśla Gł. o godz. 17.55.

W ramach prac nad konstrukcją nowego rozkładu jazdy pociągów edycji 2018/2019, Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK i PKP Intercity ustaliły, że konieczna jest weryfikacja wszystkich pociągów planowanych do objęcia umową roczną o świadczenie usług publicznych na 2019 r. i wyszczególnienie tych pociągów międzywojewódzkich, które rekomendowane są do zmian w zakresie kursowania w związku z intensyfikacją prac modernizacyjnych na poszczególnych odcinkach sieci kolejowej w Polsce. Liczne prace torowe, które zostały zaplanowane przez zarządcę infrastruktury w 2019 r. np. w krakowskim węźle kolejowym, na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków (linia E 30), wymagają odpowiedniego konstruowania rozkładu jazdy zwłaszcza pociągów dalekobieżnych, których trasy przebiegają przez co najmniej dwa województwa. Pociągi, które kursują przez kilka odcinków objętych pracami modernizacyjnymi są szczególnie podatne na opóźnienia i dlatego wskazane jest, aby w takich przypadkach podejmować racjonalne działania polegające między innymi na prowadzeniu pociągów trasami okrężnymi lub skróceniu relacji pociągu o odcinek, który generuje duże utrudnienia w ruchu (np. ruch jednotorowy). Niepodjęcie takich działań prowadzi również do opóźnień innych pociągów dalekobieżnych, które są skomunikowane w głównych węzłach kolejowych – podał Bittel.

W związku z powyższym, dla pociągu TLK "Karpaty", który obecnie kursuje w relacji Gdynia Gł. – Przemyśl Gł. – Gdynia Gł., planowane jest skrócenie relacji do Krakowa w celu wyeliminowania powtarzających się opóźnień tego pociągu. W celu utrzymania oferty przewozowej dla Przemyśla, PKP Intercity S.A. zaplanowało w piątki i niedzielę oraz dni szczytowe (dni przed i poświąteczne, a także długie weekendy) kursowanie pociągu TLK "Pogórze" relacji Przemyśl Gł. – Wrocław Gł. – Przemyśl Gł. Podobnie jak dla pociągu "Karpaty", odjazd pociągu "Pogórze" z Przemyśla Gł. zaplanowany został o godz. 22.43, a przyjazd do Krakowa Gł. o godz. 1.39, natomiast do Wrocławia Gł. o godz. 5.53. W drodze powrotnej pociąg "Pogórze" odjeżdża z Wrocławia Gł. o godz. 23.15, a z Krakowa Gł. o godz. 2.54 i przyjeżdża do Przemyśla o godz. 5.53.

Ponadto przewoźnik nie planuje wydłużenia relacji pociągu IC "Kossak" rel. Wrocław Gł. – Kraków Gł. do Przemyśla ze względu na niskie zapełnienie tego pociągu na odcinku Kraków – Przemyśl we wcześniejszych edycjach rozkładu jazdy. Kiedy pociąg kursował do Przemyśla w rozkładzie jazdy 2016/2017, jego przyjazd do stacji Przemyśl Gł. oscylował około godz. 1.00, a wyjazd około godz. 2.00. Ponadto, godziny kursowania tego pociągu były dostosowane do kursującej grupy wagonów w komunikacji międzynarodowej relacji Wrocław – Lwów – Wrocław. W związku ze zmianą godzin kursowania tej grupy ustaloną z przewoźnikiem ukraińskim oraz ze względu na bardzo duży deficyt pociągu "Kossak" podjęto decyzję o skróceniu jego relacji.

W odniesieniu do skrócenia relacji pociągu TLK "Biebrza" do Krakowa od nowego rozkładu jazdy pociągów (obecnie Gdynia Gł. – Rzeszów Gł.) Bittel poinformował, że powyższa zmiana została wprowadzona ze względu na planowaną kontynuację prac torowych przez PKP PLK na odcinku Kraków – Podłęże oraz niezadawalającą frekwencję podróżnych na odcinku Kraków – Rzeszów. W przypadku pozostawienia obecnej relacji pociągu w nowym rozkładzie jazdy, pociąg ten kursowałby przez co najmniej trzy odcinki objęte pracami modernizacyjnymi, co zwiększa ryzyko niedotrzymania punktualności pociągu na całej trasie.

Według obowiązującego w PKP Intercity podziału, pociągi dzienne uruchamiane są w takich godzinach, aby odjazd ze stacji początkowej następował około godziny 5.00, a przyjazd do stacji docelowej około godziny 23.00. Na linii Kraków – Przemyśl warunek ten został spełniony i jako pierwszy codzienny pociąg z Przemyśla do Krakowa będzie odjeżdżał pociąg IC "Malczewski o godzinie 04.37 i wracał jako ostatni pociąg z Krakowa do Przemyśla na godzinę 23.19. Ponadto, w poniedziałki i soboty możliwa będzie podróż nowym pociągiem komercyjnym EIC "Lajkonik", którego odjazd ze stacji Przemyśl Gł. został zaplanowany o godzinie 03.52, a przyjazd do Krakowa Gł. o godz. 6.44. Uwzględniając wzmożone potoki weekendowe i okołoświąteczne PKP Intercity SA uruchomi od nowego rozkładu jazdy, jak informowałem powyżej, pociąg TLK "Podgórze" relacji Przemyśl Gł. – Wrocław Gł., którego odjazd ze stacji Przemyśl Gł. zaplanowano o godzinie 22.43.

Ponadto wiceminister podkreślił, że resort i PKP Intercity pracują nad tym, aby rozwijać ofertę przewozową dla województwa podkarpackiego. Na podstawie danych z monitoringu zajętości miejsc w pociągach, dostępności taboru i realizowanych lub planowanych do realizacji prac torowych podejmowane będą decyzje co do liczby pociągów oraz najdogodniejszych godzin przyjazdów i odjazdów dla mieszkańców Podkarpacia w kolejnych edycjach rozkładów jazdy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Podkarpackie
Przemyśl
Andrzej Bittel
  • kolejFAN – 26.10.2018

    wywalenie codziennych KARPAT, uwalenie Biebrzy, dalej nic na Warszawę przez Lublin (remont) , do Zagórza SKPL zamiast normalnych grup wagonów, to jest LEPSZA OFERTA? dlaczego nazwa POŁONINY nie może zostać?! Pogórze powinno jeździć przez Katowice jeśli już! po co Ex Lajkonik w chorej taryfie ekspresowej?!

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !