TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto za Mamińskiego? Jest konkurs
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.03.2017 09:42:36
Kto za Mamińskiego? Jest konkurs

Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ? Dyrektora Generalnego Spółki.

Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ? Dyrektora Generalnego Spółki.

Jest to koniecznie po transferze Krzysztofa Mamińskiego do PKP SA. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

posiadać ukończone studia wyższe magisterskie,

posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla,

posiadać doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami,

korzystać w pełni z praw publicznych,

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia

Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Prezesa Zarządu ? Dyrektora Generalnego obejmuje w szczególności:

wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

znajomość zasad kształtowania relacji z przedstawicielami pracowników;

znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

wiedzę w zakresie kształtowania strategii Spółki;

wiedzę w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw;

znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

znajomość zasad i przepisów prawa pracy;

doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne