TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Krótsze dolnośląskie Impulsy potrzebują przeglądów
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.11.2017 10:30:49 1 komentarz
Krótsze dolnośląskie Impulsy potrzebują przeglądów

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Zamówienie obejmuje również prace dodatkowe. Szacunkowa całkowita jego wartość to 5 250 000.00 PLN netto. Zostało ono podzielone na części:

1. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005;

2. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024.

Na wykonanie każdego zadania będzie 12 miesięcy.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

— dla zadania 1: 3 usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym i wózkami Jacobsa,

— dla zadania 2: 3 usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym i wózkami Jacobsa.

Oferty można składać do 21 grudnia 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. "procedury odwróconej", tzn. najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie polega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
31WE
P3
  • realista – 13.11.2017

    O i elektryki idą odpocząć. No to nie ma wyjścia trzeba wyciągać flagowe okręty firmy marki kolzam. Według urzędu województwa dolnośląskiego sprawne i niezwykle potrzebne pojazdy kd. Urzędzie czekam z jęzorem na brodzie kiedy je wreszcie zobacze. Bardzo potrzebne pojazdy stanowiące istotną rezerwe taborową. I pod żadnym pozorem nie mozna sie ich pozbywac ani sprzedawac.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!