TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Krótsze dolnośląskie Impulsy potrzebują przeglądów
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.11.2017 10:30:49 1 komentarz
Krótsze dolnośląskie Impulsy potrzebują przeglądów

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Zamówienie obejmuje również prace dodatkowe. Szacunkowa całkowita jego wartość to 5 250 000.00 PLN netto. Zostało ono podzielone na części:

1. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005;

2. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024.

Na wykonanie każdego zadania będzie 12 miesięcy.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

— dla zadania 1: 3 usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym i wózkami Jacobsa,

— dla zadania 2: 3 usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym i wózkami Jacobsa.

Oferty można składać do 21 grudnia 2017 roku.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. "procedury odwróconej", tzn. najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie polega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
31WE
P3
  • realista – 13.11.2017

    O i elektryki idą odpocząć. No to nie ma wyjścia trzeba wyciągać flagowe okręty firmy marki kolzam. Według urzędu województwa dolnośląskiego sprawne i niezwykle potrzebne pojazdy kd. Urzędzie czekam z jęzorem na brodzie kiedy je wreszcie zobacze. Bardzo potrzebne pojazdy stanowiące istotną rezerwe taborową. I pod żadnym pozorem nie mozna sie ich pozbywac ani sprzedawac.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.