TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Konin: Sprzedaż autobusów
- Opublikowano: 30.09.2020 14:08:49

Sprzedaż autobusów

Sprzedaż

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Dane organizatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna

62-510 Konin

ul. Zakładowa 4

Tel. 063 242 20 11

Fax. 063 242 40 82

E-mail sekretariat@pkskonin.pl

WWW www.pkskonin.pl

Województwo wielkopolskie

Powiat koniński + Konin

Treść zamówienia sprzedaż autobusów


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Opis ruchomości.

Przedmiotem sprzedaży są składniki aktywów trwałych w postaci autobusów:

• AUTOSAN HG-21.41, nr rej. KMR 5493, rok produkcji 2000; przebieg 1 160 964 - cena

sprzedaży nie mniej niż: – 11.000 złotych brutto /słownie złotych: jedenaście tysięcy

00/100/ - cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

• AUTOSAN HG-21.41, nr rej. PN 02018, rok produkcji 1999; przebieg 1 252 699 - cena

sprzedaży nie mniej niż:– 10.000 złotych brutto /słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100/ –

cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

• MERCEDES BENZ 0404, nr rej. PN 30637, rok produkcji 1994, przebieg 1 707 180 - cena

sprzedaży nie mniej niż:– 20.000 złotych brutto /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy

00/100/ – cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Dokumentacja techniczna wymienionych pojazdów dostępna jest w siedzibie Spółki.

Specyfikacja http://bip.pkskonin.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-sprzedaz-autobusow,2,n42

LINK do SIWZ http://bip.pkskonin.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-sprzedaz-autobusow,2,n42

Załączniki do spec. zaproszenie-do-skladania-ofert-sprzedaz-autobusow.pdf

Wymagania Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, nr telefonu kontaktowego,

- oferowaną cenę zakupu wyrażoną w cyfrach oraz słownie,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym pojazdu

i nie wnosi uwag.

Osoba do kontaktu Przedmioty sprzedaży oglądać można w siedzibie Spółki przy ul. Zakładowej w Koninie w dni

powszednie ( od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 10:00 po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji udziela p. Roman Knycpel –

tel. 663 924 570.

Miejsce i termin składania ofert Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna

62-510 Konin

ul. Zakładowa 4, godz. 14:00


2020-09-30

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Sprzedaż pojazdów nastąpi na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.

Uwagi Oferty składać można w terminie do dnia 30 września 2020 roku do godz. 14 00 na adres

mailowy: sekretariat@pkskonin.pl lub pocztą na adres siedziby Spółki.

Data dodania 2020-09-22


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor