TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Komisja badająca wypadki kolejowe zostanie wyłączona z resortu infrastruktury
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 31.08.2019 08:55:16
Komisja badająca wypadki kolejowe zostanie wyłączona z resortu infrastruktury (foto: PAP)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych - stanowi uchwalona w piątek nowela ustawy o transporcie kolejowym.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych - stanowi uchwalona w piątek nowela ustawy o transporcie kolejowym.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 400 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymała się od głosu jedna osoba.

Nowela zakłada, że do kompetencji ministra spraw wewnętrznych będzie należało dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej jej funkcjonowania.

Nowelizacja wykonuje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2018 r. TSUE uznał, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej PKBWK od zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych, nad którym to podmiotem nadzór sprawuje minister infrastruktury.

Zdaniem TSUE taki stan rzeczy mógł powodować powstanie konfliktu interesów, ponieważ minister właściwy do spraw transportu, sprawując nadzór właścicielski nad PKP PLK, może wpływać na prowadzenie prac przez PKBWK w taki sposób, aby polski organ dochodzeniowy nie wykazywał naruszeń lub błędów PKP PLK, które mogły spowodować powstanie zdarzenia kolejowego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
Ministerstwo Infrastruktury
PKP PLK