TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejny wagonowy przetarg PKP Intercity. 45 jednostek
InfoRail.pl - Opublikowano: 31.10.2017 09:26:45
Kolejny wagonowy przetarg PKP Intercity. 45 jednostek

PKP Intercity ogłaszają kolejny przetarg na naprawę wagonów. Tym razem 45 sztuk, są w nich także rodzynki typu WL czy XB. Ale po kolei.

PKP Intercity ogłaszają kolejny przetarg na naprawę wagonów. Tym razem 45 sztuk, są w nich także rodzynki typu WL, 406A czy XB. Ale po kolei.

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądu okresowego na 3-cim poziomie utrzymania 45 wagonów osobowych. Zostało ono podzielone na cztery części:

1) 12 wagonów osobowych typu WL,

2) 4 wagonów osobowych typu XB,

3) 15 wagonów osobowych typu 406A,

4) 14 wagonów osobowych typu 154Aa, 154A, 152A.

Na wykonanie powyższych prac będzie 18 miesięcy. Kryteria wyboru oferty to:

Cena – 90% oraz

Gwarancja – 10%.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przegląd (przeglądy) na co najmniej 3-cim poziomie utrzymania lub dostawę (dostawy), nie mniej niż:

1) dla części nr 1 przedmiotu zamówienia – 3 wagonów osobowych;

2) dla części nr 2 przedmiotu zamówienia – 1 wagonu osobowego;

3) dla części nr 3 przedmiotu zamówienia – 3 wagonów osobowych;

4) dla części nr 4 przedmiotu zamówienia – 3 wagonów osobowych.

Oferty można składać do 7 grudnia 2017 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
wagon