TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejny przetarg na utrzymanie 19WE
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.10.2017 10:36:03
Kolejny przetarg na utrzymanie 19WE

Szybka Kolej Miejska z Warszawy ogłosiła przetarg na wykonanie obsług 3. poziomu utrzymania na czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19WE oraz prac dodatkowych.

Na przedmiot zamówienia Zadanie nr 1 – wykonanie obsług P3, składa się:

a) wykonanie obsług technicznych P3 utrzymania trzech pojazdów – elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 19WE, o numerach fabrycznych 01, 03 i 04, według zatwierdzonej w dniu 02.01.2015 r. przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania EZT 19WE wraz ze zmianami.

b) wykonanie prac dodatkowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 EZT typu 19 WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE.

c) Wykonanie prac dodatkowych pozaplanowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 EZT typu 19 WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE.

d) Wykonanie prac związanych z przygotowaniem przejść sieci Ethernet, umożliwiających przejście sygnału Ethernet. Podczas obsługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z przygotowaniem przejść sieci Ethernet pod montaż systemu monitoringu ip, umożliwiających przejście sygnału Ethernet między wagonami obsługiwanego pojazdu oraz między dwoma pojazdami tego typu.

Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania wszelkich legalizacji urządzeń (poddozorowych, związanych z bezpieczeństwem) oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania;

b) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z oddaniem pojazdów EZT dokumentacji – zgodnie ze wzorem umowy.

Na realizację powyższych prac wykonawca będzie miał 5 miesięcy.

Część 2 zamówienia obejmuje natomiast wymianę systemu monitoringu. Do zrealizowania są następujące zadania:

a) wykonanie wymiany systemu monitoringu w czterech EZT, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie.

b) przeszkolenie, na koszt wykonawcy personelu zamawiającego (dwóch osób), który będzie obsługiwał system monitoringu.

Na te prace jest również 5 miesięcy.

Wymagane jest doświadczenie:

dla Zadania nr 1 – w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca zrealizował lub realizuje należycie minimum jedną usługę, której przedmiotem była obsługa 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych lub wyższym, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert;

dla Zadania nr 2 – w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca zrealizował lub realizuje należycie minimum jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie systemu monitoringu na ezt lub jego wymiana, obejmujące minimum wymianę/zainstalowanie rejestratora danych, obsługującego kamery IP i umożliwiającego nagrywanie na dyskach oraz zainstalowanie minimum sześciu kamer IP.

Oferty można składać do 16 listopada 2017 roku. Decyduje cena.Sprawdź też:
SKM Warszawa
19WE
P3

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.