TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejny przetarg na utrzymanie 19WE
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.10.2017 10:36:03
Kolejny przetarg na utrzymanie 19WE

Szybka Kolej Miejska z Warszawy ogłosiła przetarg na wykonanie obsług 3. poziomu utrzymania na czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19WE oraz prac dodatkowych.

Szybka Kolej Miejska z Warszawy ogłosiła przetarg na wykonanie obsług 3. poziomu utrzymania na czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19WE oraz prac dodatkowych.

Na przedmiot zamówienia Zadanie nr 1 – wykonanie obsług P3, składa się:

a) wykonanie obsług technicznych P3 utrzymania trzech pojazdów – elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 19WE, o numerach fabrycznych 01, 03 i 04, według zatwierdzonej w dniu 02.01.2015 r. przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania EZT 19WE wraz ze zmianami.

b) wykonanie prac dodatkowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 EZT typu 19 WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE.

c) Wykonanie prac dodatkowych pozaplanowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 EZT typu 19 WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE.

d) Wykonanie prac związanych z przygotowaniem przejść sieci Ethernet, umożliwiających przejście sygnału Ethernet. Podczas obsługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z przygotowaniem przejść sieci Ethernet pod montaż systemu monitoringu ip, umożliwiających przejście sygnału Ethernet między wagonami obsługiwanego pojazdu oraz między dwoma pojazdami tego typu.

Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania wszelkich legalizacji urządzeń (poddozorowych, związanych z bezpieczeństwem) oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania;

b) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z oddaniem pojazdów EZT dokumentacji – zgodnie ze wzorem umowy.

Na realizację powyższych prac wykonawca będzie miał 5 miesięcy.

Część 2 zamówienia obejmuje natomiast wymianę systemu monitoringu. Do zrealizowania są następujące zadania:

a) wykonanie wymiany systemu monitoringu w czterech EZT, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie.

b) przeszkolenie, na koszt wykonawcy personelu zamawiającego (dwóch osób), który będzie obsługiwał system monitoringu.

Na te prace jest również 5 miesięcy.

Wymagane jest doświadczenie:

dla Zadania nr 1 – w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca zrealizował lub realizuje należycie minimum jedną usługę, której przedmiotem była obsługa 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych lub wyższym, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert;

dla Zadania nr 2 – w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca zrealizował lub realizuje należycie minimum jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie systemu monitoringu na ezt lub jego wymiana, obejmujące minimum wymianę/zainstalowanie rejestratora danych, obsługującego kamery IP i umożliwiającego nagrywanie na dyskach oraz zainstalowanie minimum sześciu kamer IP.

Oferty można składać do 16 listopada 2017 roku. Decyduje cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
19WE
P3
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.