TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejne wagony PKP Intercity do naprawy. Luxy
InfoRail.pl - Opublikowano: 03.08.2020 10:45:58
Kolejne wagony PKP Intercity do naprawy. Luxy

PKP Intercity ogłosiły kolejny przetarg na wykonanie modernizacji wagonów.

PKP Intercity ogłosiły kolejny przetarg na wykonanie modernizacji wagonów.

Tym razem zamówienie obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A Lux.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów osobowych typu 111A Lux.

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 9 wagonów osobowych typu 112A Lux.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi drugiej klasy.

Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia oraz wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wszystkich wagonów nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych oraz wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych,  także przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

 Zamawiający wymaga dostarczenia Zamawiającemu części, urządzeń, zespołów i podzespołów w ramach tzw. "Wyprawki" dla dostarczonych wagonów po wykonanej naprawie wraz z modernizacją oraz udzielenia przez Wykonawcę nie krótszej niż 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wagony, wykonaną naprawę wraz z modernizacją, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia, jak również wszelką dokumentację sporządzoną i dostarczoną w wykonaniu zamówienia, z uwzględnieniem dłuższych okresów gwarancyjnych i rękojmi.

Oferty można składać do 3 września 2020 roku.

Kryteria wyboru to:

Okres gwarancji i rękojmi - Waga: 10;

Termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu - Waga: 5

Termin wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu - Waga: 5

Cena - Waga: 80.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż:

1) dla części nr 1 – 2 wagonów osobowych;

2) dla części nr 2 – 4 wagonów osobowych.

To kolejny etap konsekwentnie realizowanego przez PKP Intercity programu odnowy taboru. Jak podkreśla jego szef Marek Chraniuk wszystko po to, aby z jednej strony podnieść komfort podróżowania, z drugiej zaś być przygotowanym na konkurowanie na wolnym rynku.  


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
modernizacja
wagon