TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejne ezt-y PKP SKM będą miały poprawioną funkcjonalność
InfoRail.pl - Opublikowano: 15.12.2017 12:12:34 1 komentarz
Kolejne ezt-y PKP SKM będą miały poprawioną funkcjonalność

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania – P4 wraz z poprawą funkcjonalności elektrycznych zespołów trakcyjnych.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania – P4 wraz z poprawą funkcjonalności elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część 1 dotyczy EN71-035, EN57-1115 oraz EN57-1738,

Część 2 dotyczy EN57-1052, EN57-1122 oraz EN57-1757,

Część 3 dotyczy EN71-047 oraz EN71-040.

Szacunkowa wartość zamówienia to 10 300 000.00 PLN netto. Wszystkie prace mają zostać wykonane do 31 grudnia 2018 roku.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) naprawę czwartego poziomu utrzymania lub obsługę piątego poziomu utrzymania, co najmniej 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57/71, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 850 000 PLN netto za każdy EZT.

Wykonawca musi również wykazać, że w celu wykonania zamówienia dysponuje następującymi urządzeniami i wyposażeniem:

— 4 podnośniki kutruffa,

— 1 prasa do badania ugięcia wózków,

— 1 stanowisko do pomiaru nacisków kół,

— 1 stanowisko do nasycania próżniowego uzwojeń silników trakcyjnych,

— 1 obrabiarka kłową do zestawów kołowych,

— 1 obrabiarka do panewek zawieszenia silników trakcyjnych,

— 1 walcarka obręczy kół.

Oferty można składać do 27 grudnia 2017 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP SKM
ezt
EN57
EN71