TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie

KW

ul. Składowa 5
61-897 Poznań

Tel.: 61 279 27 00
Fax: 61 27 92 708

www: www.koleje-wielkopolskie.com.pl
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

Szef: Włodzimierz Wilkanowicz

Spółka Koleje Wielkopolskie będzie sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem, realizującym przewozy pasażerskie na obszarze całego województwa wielkopolskiego. Spółka będzie dążyć do podwyższania standardów jazdy oraz świadczonych usług w przewozach regionalnych. Celem Spółki jest wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców, zarówno w wymiarze czasowym (np. poprzez dostosowanie częstotliwości kursowania pociągów do potrzeb mieszkańców), jak też w wymiarze jakościowym (np. poprzez wprowadzanie nowoczesnego taboru kolejowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Nowoczesny wymiar Spółki przejawiać się będzie także w świadczeniu wysokiej jakości obsługi pasażerów, w szczególności poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, cieszącego się uznaniem pasażerów.

Działalność Spółki Koleje Wielkopolskie w dużej części pokryje zapotrzebowanie ludności województwa wielkopolskiego na przewozy do szkół, uczelni oraz miejsc pracy.

Oferta Spółki przyczyni się także do zaspokajania potrzeb ludności w zakresie przejazdów wycieczkowych oraz turystyczno-rekreacyjnych. W dalszej perspektywie przyczyni się to do promocji Wielkopolski, a także pozytywnie wpłynie na wizerunek Wielkopolski jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej.

Sprawny pasażerski transport kolejowy stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Spółka będzie realizować przewozy pociągami regionalnymi, których sieć połączeń będzie stanowić kluczowy element pasażerskiego systemu transportowego województwa.

Spółka oferować będzie usługi transportowe przyjazne środowisku i stanowiące alternatywę dla ruchu kołowego.

Spółka przy współpracy z samorządem województwa Wielkopolskiego wraz z autoryzowanym zarządcą infrastruktury będzie dążyć do rewitalizacji zamkniętych linii kolejowych, a poprzez wysoki komfort świadczonych usług i konkurencyjny czas podróży będzie przejmowała pasażerów z innych środków transportu.


Aktualizuj dane