TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie z dotacją od Marszałka. Na zaplecze techniczne
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.05.2019 16:38:38
Koleje Wielkopolskie z dotacją od Marszałka. Na zaplecze techniczne

9 maja 2019 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze z Kolejami Wielkopolskimi umowę o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego".

9 maja 2019 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze z Kolejami Wielkopolskimi umowę o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego".

Dzięki środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. wybudują i wyposażą nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego (PUT), przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych. W nowym PUT planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym m.in.: mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu, postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych. W ramach realizowanej inwestycji zostanie także nabyte i zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej obiektów infrastrukturalnych. Projekt obejmuje również zapewnienie bezpiecznego dojazdu na teren nowotworzonego PUT poprzez przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Leśnej w Wągrowcu.

Całkowita wartość projektu wynosi 49,2 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 34 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej" WRPO 2014+.

W ramach tego poddziałania dofinansowywane są projekty m.in. z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji, rehabilitacji i rewitalizacji: sieci kolejowej (poza siecią TEN-T), kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych (poza siecią TEN-T) oraz infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru.

Dotychczas w ramach Poddziałania 5.2.1 WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 467,4 mln zł, w tym dofinansowanie na kwotę ponad 424 mln zł uzyskał duży projekt dotyczący modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań Główny – Piła Główna, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
Wielkopolska