TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie utrzymają kursowanie pociągów z parowozami
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.11.2019 10:45:06
Koleje Wielkopolskie utrzymają kursowanie pociągów z parowozami

Koleje Wielkopolskie chcą utrzymać kursowanie pociągów z parowozami. Przewoźnik ogłosił przetarg na świadczenie takiej usługi, przy czym faworyt jest oczywisty – Parowozownia Wolsztyn.

Koleje Wielkopolskie chcą utrzymać kursowanie pociągów z parowozami. Przewoźnik ogłosił przetarg na świadczenie takiej usługi, przy czym faworyt jest oczywisty – Parowozownia Wolsztyn.

Dla formalności podajmy jednak, że przedmiotem zamówienia jest usługa trakcyjna obejmująca pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym składającym się z 2 wagonów pasażerskich.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do:

a) prowadzenia składami pociągów pasażerskich zamawiającego, ujętych w rocznym rozkładzie jazdy udostępnianym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

b) wykonywania manewrów stacyjnych składów pociągów w okresie od dnia 18.1.2020 do 28.11.2020 r.;

c) wykonywania czynności mających na celu przygotowanie pojazdów Wykonawcy do realizacji rozkładu jazdy, w tym ogrzewania składów wagonów w okresie od dnia 18.1.2020 do 30.4.2020 oraz 1.9.2020 do 28.11.2020 r. na polecenie kierownika pociągu Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do technicznego przygotowania składów pociągów do drogi, a także bieżącego przygotowywania drużyn trakcyjnych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wykonywania prac związanych z postojem składów pociągów na stacjach pośrednich;

e) odstawiania pojazdów Wykonawcy na tory postojowe.

Wykonawca zobowiąże się realizować przedmiot umowy, wyłącznie przy pomocy maszynistów posiadających imienne zaświadczenie z odbytego szkolenia z zakresu budowy i obsługi pojazdów Wykonawcy. Zobowiązany będzie także realizować przedmiot umowy z wykorzystaniem swoich pojazdów, dostosowanych konstrukcyjnie do jazdy z prędkością co najmniej 100 km/h.

Wymagana jest zdolność techniczna do realizacji zadania. I tak:

Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału technicznego, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia publicznego:

— co najmniej dwoma lokomotywami parowymi, które posiadają: wydane przez UTK świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, ważne świadectwo sprawności technicznej, o prędkości maksymalnej co najmniej 100 km/h,

— co najmniej dwoma wagonami pasażerskimi z ogrzewaniem parowym lub indywidualnym, o prędkości minimum 100 km/h.

Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

— co najmniej pięć osób posiadających aktualne uprawnienia do samodzielnego kierowania lokomotywą parową wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (licencja i świadectwo maszynisty).

Oferty można składać do 10 grudnia 2019 roku.

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w okresie od dnia 18.1.2020 roku do dnia 28.11.2020 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
Wielkopolska
parowóz