TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie ponawiają przetarg na zakup czterech szt-ów
InfoRail.pl - Opublikowano: 13.10.2017 09:09:10 1 komentarz
Koleje Wielkopolskie ponawiają przetarg na zakup czterech szt-ów

Koleje Wielkopolskie ponownie ogłosiły przetarg na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Koleje Wielkopolskie ponownie ogłosiły przetarg na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Oferowane pojazdy muszą:

1) być fabrycznie nowe, nieeksploatowane,

2) spełniać w pełnym zakresie wymogi TSI, obowiązujące po 31.5.2017 roku – na datę produkcji ostatniego dostarczonego pojazdu,

3) być wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

4) spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ,

5) być kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej,

6) być sprawne technicznie,

7) posiadać kompletne wyposażenie zgodne z dokumentacją techniczną pojazdu,

8) być wysokiej jakości i spełniać wymóg współczynnika niezawodności (gotowości taboru),

9) być tego samego typu.

Zamawiający wymaga dostawy pojazdów posiadających zezwolenie dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane bezterminowo. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt i ryzyko dwa pierwsze przeglądy Poziomu Utrzymania P1 każdego z pojazdów oraz pierwszy przegląd Poziomu Utrzymania P2 dla każdego z pojazdów.

Na dostawę pociągów będzie 420 dni.

Kryteria udzielenia zamówienia to:

Termin dostawy - Waga: 2

Gwarancja - Waga: 8

Cena - Waga: 90.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną dostawę co najmniej 2 spalinowych zespołów trakcyjnych jednego typu, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.

Oferty można składać do 21 listopada 2017 roku.

Przypomnijmy, że poprzednie zamówienie zostało unieważnione. Obie oferty, złożone przez Newag i PESĘ, okazały się dla przewoźnika za drogie.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
przetarg
szt
  • Dębiec – 13.10.2017

    Mam nadzieje, że teraz się zmieszczą w budżecie i uda się Linki zakupić.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!